Pensionist med bopæl i udlandet

Del sidens indhold med andre

Hvis du modtager folkepension, førtidspension eller tjenestemandspension fra Danmark, men allerede bor i eller vil flytte til et andet EU-land, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, kan du søge om at blive optaget i den offentlige sygesikring i dit bopælsland. Du skal da have en såkaldt E121DK-blanket fra Udbetaling Danmark, og med den skal du registreres i dit bopælsland. Du kan kun få blanketten på særlige betingelser. I Norge, Sverige, Island og Findland er blanketten ikke nødvendig. Du skal bruge det blå kort, hvis du under ophold i andre EU-lande, herunder Danmark, får brug for behandling. Kortet får du i dit bopælsland. Er du familiemedlem til en dansk pensionist, kan du i nogle tilfælde blive dansk sygesikret.

Sådan bliver du sygesikret i Sverige, Norge, Finland og Island

Hvis du som dansk pensionist bosætter dig eller allerede bor i et af de nordiske lande, får du ret til behandling, når du registrerer din bopæl i landet. Du skal dog bestille det blå EU-sygesikringskort i Danmark. Du skal bruge det blå kort, hvis du bliver syg på en rejse i EU-lande, Liechtenstein, Schweiz eller i Danmark.

Sådan bliver du sygesikret i et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz

Hvis du modtager folkepension, tjenestemandspension eller førtidspension fra Danmark, men flytter til – eller allerede bor i - et andet EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, skal du bestille en såkaldt E121DK-blanket fra Udbetaling Danmark. Blanketten skal du aflevere til sygesikringen i dit bopælsland, hvor myndighederne derefter registrerer dig. 

E121DK-blanketten er dokumentation for, at du er dansk pensionist og ville have ret til offentlig sygesikring, hvis du boede i Danmark. Blanketten giver dig mulighed for at blive omfattet af den offentlige sygesikring i dit bopælsland i EU-lande, Liechtenstein og Schweiz.

Betingelser for en E121DK-blanket

Du kan få en E121DK, hvis du 

  • ikke er lønmodtager 
  • ikke modtager dansk efterløn
  • ikke er selvstændigt erhvervsdrivende 
  • ikke modtager pension fra det land, du bor i
  • ikke har været pensionsforsikret i længere tid i et andet land end i Danmark, 
  • ikke får udbetalt pension fra andre lande.

Hvis du modtager pension fra et andet land end dit bopælsland, og du ikke er registreret med en E121DK-blanket, har du som udgangspunkt heller ikke ret til offentlig sygesikring i dit bopælsland.

Læs mere om, hvordan du bliver sygeforsikret som pensionist i EU, Liechtenstein og Schweiz og bestil en E121DK-blanket 

Ret til behandling i dit bopælsland

Når du er registreret med en E121DK-blanket i dit nye bopælsland, har du ret til behandling i landets offentlige sundhedsvæsen på lige fod med andre offentligt sygesikrede borgere i det pågældende land. Du skal være opmærksom på, at der i nogle lande er en vis egenbetaling, når du går til fx læge. 

På ferie uden for dit bopælsland

Du skal bestille det blå EU-sygesikringskort i Danmark, hvis du er dansk pensionist og bor i eller vil flytte til et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du er dækket af det blå EU-sygesikringskort, hvis tager på ferie i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. 

Læs mere om, hvordan du er dækket med det blå EU-sygesikringskort

Bestil det blå sygesikringskort på borger.dk 

På ferie i Danmark

Når du er på ferie i Danmark, har du desuden nogle udvidede rettigheder til at få behandling i det offentlige sundhedsvæsen. 

Læs mere om din ret til behandling i Danmark, når du bor i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

I familie med en dansk pensionist

Hvis du er familiemedlem til en person, som modtager folkepension, førtidspension eller tjenestemandspension fra Danmark, kan du i nogle tilfælde blive sygesikret som familiemedlem til pensionisten, fx som ægtefælle eller samlever.

Sådan bliver du medforsikret som familiemedlem til pensionist

For at du kan blive registreret som familiemedlem, skal pensionisten selv være registreret med en E121DK-blanket i sit bopælsland. Du skal skrives på blanketten som familiemedlem og aflevere blanketten i dit bopælsland, som ikke behøver være det samme som pensionistens bopælsland. Din bopæl skal dog være i et andet EU-land, Liechtenstein eller Schweiz. Det er dit bopælsland, der afgør, om du kan blive betragtet som familiemedlem til pensionisten.

Hvis du bliver medforsikret som familiemedlem til en dansk pensionist, gælder de samme vilkår for dig, som for pensionisten. 

Ingen ret til medforsikring, hvis du selv har ret til sygesikring i bopælslandet

Du kan ikke blive medforsikret som familiemedlem, hvis du selv har ret til sygesikring, fx fordi du arbejder eller selv får offentlig pension fra et land i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.