Pensionist med bopæl i udlandet

Del sidens indhold med andre

Hvis du modtager folkepension, førtidspension eller tjenestemandspension fra Danmark, men allerede bor i eller vil flytte til et andet EU-land, Norge, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien, kan du søge om at blive optaget i den offentlige sygesikring i dit bopælsland. Du skal da have en såkaldt blanket S1 fra Udbetaling Danmark, og med den skal du registreres i dit bopælsland. Du kan kun få blanketten på særlige betingelser. I Norge, Sverige, Island og Finland er blanketten ikke nødvendig. Du skal bruge det blå kort, hvis du under ophold i andre EU-lande, herunder Danmark, får brug for behandling. Kortet får du i dit bopælsland. Er du familiemedlem til en dansk pensionist, kan du i nogle tilfælde blive dansk sygesikret.

Sådan bliver du sygesikret i Sverige, Norge, Finland og Island

Hvis du som dansk pensionist bosætter dig eller allerede bor i et af de nordiske lande, får du ret til behandling, når du registrerer din bopæl i landet. Du skal dog bestille det blå EU-sygesikringskort i Danmark. Du skal bruge det blå kort, hvis du bliver syg på en rejse i EU-lande, Liechtenstein, Schweiz eller i Danmark.

Sådan bliver du sygesikret i et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz

Hvis du modtager folkepension, tjenestemandspension eller førtidspension fra Danmark, men flytter til – eller allerede bor i - et andet EU-land, Liechtenstein, Schweiz, eller Storbritannien, skal du bestille en såkaldt blanket S1 fra Udbetaling Danmark. Blanketten skal registreres i  sygesikringen i dit bopælsland.

S1-blanketten er dokumentation for, at du er dansk pensionist og ville have ret til offentlig sygesikring, hvis du boede i Danmark. Blanketten giver dig mulighed for at blive omfattet af den offentlige sygesikring i dit bopælsland i EU-lande, Liechtenstein, Schweiz og Storbritannien.

Betingelser for en blanket S1 som pensionist

Du kan have ret til at få en S1, hvis du 

  • ikke modtager pension fra det land, du bor i
  • ikke har været pensionsforsikret i længere tid i et andet land end i Danmark, 
  • ikke får udbetalt pension fra andre lande.

Hvis du modtager pension fra et andet land end dit bopælsland, og du ikke er registreret med en blanket S1, har du som udgangspunkt heller ikke ret til offentlig sygesikring i dit bopælsland.

Læs mere om, hvordan du bliver sygesikret som pensionist i EU, Liechtenstein, Schweiz og Storbritannien og bestil en S1-blanket

Ret til behandling i dit bopælsland

Når du er registreret med en blanket S1 i dit nye bopælsland, har du ret til behandling i landets offentlige sundhedsvæsen på lige fod med andre offentligt sygesikrede borgere i det pågældende land. Du skal være opmærksom på, at der i nogle lande er en vis egenbetaling, når du går til fx læge. 

På ferie uden for dit bopælsland

Du skal bestille det blå EU-sygesikringskort i Danmark, hvis du er dansk pensionist og bor i eller vil flytte til et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien. Du er dækket af det blå EU-sygesikringskort, hvis tager på ferie i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien. 

Læs mere om, hvordan du er dækket med det blå EU-sygesikringskort

Bestil det blå sygesikringskort på borger.dk 

På ferie i Danmark

Når du er på ferie i Danmark, har du desuden nogle udvidede rettigheder til at få behandling i det offentlige sundhedsvæsen. 

Læs mere om din ret til behandling i Danmark, når du bor i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien.

I familie med en dansk pensionist

Hvis du er familiemedlem til en person, som modtager folkepension, førtidspension eller tjenestemandspension fra Danmark, kan du i nogle tilfælde blive sygesikret som familiemedlem til pensionisten, fx som ægtefælle eller samlever.

Sådan bliver du medforsikret som familiemedlem til pensionist

For at du kan blive registreret som medforsikret familiemedlem, skal pensionisten selv være registreret med en blanket S1 i sit bopælsland. Som familiemedlem skal du også ansøge Udbetaling Danmark om en blanket S1. S1-blanketten skal registreres i dit bopælsland, som ikke behøver være det samme som pensionistens bopælsland. Din bopæl skal dog være i et andet EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien. Det er dit bopælsland, der afgør, om du kan blive betragtet som familiemedlem til pensionisten.

Hvis du bliver medforsikret som familiemedlem til en dansk pensionist, gælder de samme vilkår for dig, som for pensionisten. 

Ingen ret til medforsikring, hvis du selv har ret til sygesikring i bopælslandet

Du kan ikke blive medforsikret som familiemedlem, hvis du selv har ret til sygesikring, fx fordi du arbejder eller selv får offentlig pension fra et land i EU, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien.