Behandling i Danmark for pensionister

Del sidens indhold med andre

Som dansk pensionist, der er bosat i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein, har du ret til at rejse til Danmark med det formål at blive behandlet. Du kan dog ikke få tilskud til alle behandlinger, og du skal ofte være henvist af en læge. Du kan søge tilskud til behandlingen enten i dit bopælsland eller i Danmark. Schweiz står uden for disse regler, men der er stadig visse muligheder for, at pensionister, der er bosat i Schweiz, kan rejse til Danmark med det formål at blive behandlet.

Det blå kort en forudsætning for behandling i Danmark

Du skal som hovedregel have det blå EU-sygesikringskort, hvis du rejser fra dit bopælsland til Danmark for at modtage behandling. Som dansk pensionist skal du bestille det blå kort i Danmark på borger.dk.

Læs mere om dine rettigheder som dansk pensionist og bestil det blå sygesikringskort. 

Ret til at gå til fx speciallæge, fysioterapeut i Danmark

Som dansk pensionist kan du frit vælge at tage til Danmark for at gå til fx praktiserende læge, tandlæge, kiropraktor m.fl. Du skal være opmærksom på, at det ikke altid er gratis. Du har ret til tilskud på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikret i gruppe 1 i gruppe i Danmark. Det betyder at:

 • Du skal have en henvisning fra en praktiserede læge, hvis du skal behandles hos en speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog. 
 • Du behøver ikke en henvisning, hvis du søger behandling hos en øre-, næse-, halslæge og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.
 • Den praktiserende læge eller speciallægen, som du opsøger, skal have en aftale med det offentlige sundhedsvæsen.
 • Du skal selv betale, hvis du søger privat behandling – også den private behandling, som nogle speciallæger tilbyder.

Læs mere om, hvordan du søger tilskud og får refusion for den tilskudsberettigede del af behandlingen.

Ret til planlagt sygehusbehandling i Danmark afhænger af dit bopælsland 

Reglerne er forskellige, alt efter hvilket land du bor i. Der er også forskel på, hvor meget du kan få i tilskud, alt efter hvilken behandling, du søger. 

Som udgangspunkt skal du have en henvisning fra en praktiserede læge eller en speciallæge enten i Danmark eller i dit bopælsland. Den praktiserende læge eller speciallægen, som du opsøger, skal have en aftale med det offentlige sundhedsvæsen.

Særligt for Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ungarn eller Østrig

Du skal som udgangspunkt have en forhåndsgodkendelse for at få gratis planlagt sygehusbehandling i Danmark, hvis du bor i

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Luxembourg
 • Malta
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Tyskland
 • Ungarn eller
 • Østrig.

Forhåndsgodkendelsen skal du søge om via sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland og den gives på en såkaldt S2-blanket. Hvis du ikke kan få behandlingen i rette tid i dit bopælsland, har du krav på at få godkendelsen.

Du har dog ret til gratis planlagt sygehusbehandling i Danmark, hvis den behandling, du søger, ikke kræver forhåndsgodkendelse fra sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland. I givet fald skal du dog alligevel have en erklæring fra dit bopælsland om, at behandlingen ikke kræver forhåndsgodkendelse. Du skal vise erklæringen på det danske sygehus, hvor du søger behandling. 

Andre EU-lande og Norge

Hvis du bor i et af de andre EU-lande end de nævnte eller i Norge er der ikke et krav om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i Danmark. 

Særligt for Schweiz

Du har kun ret til gratis planlagt behandling i Danmark, hvis du er forhåndsgodkendt til behandlingen. Det kræver en S2-blanket eller en E112-blanket. 

For at få en forhåndsgodkendelse skal du kontakte sundhedsmyndighederne i Schweiz. Hvis du ikke kan få behandlingen i rette tid i Schweiz, har du krav på en forhåndsgodkendelse. Du får tilladelsen på en såkaldt blanket S2/ E112.

Se kontaktoplysninger på de enkelte lande

Sygehusbehandling mod betaling i Danmark

Hvis du ikke har ret til gratis sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark, kan du evt. få behandlingen mod betaling. Du skal selv kontakte sygehuset eller sygehusafdelingen. Hvis du har brug for vejledning om dine rettigheder, kan du kontakte en patientvejleder.

Se kontaktinformationer til patientvejledere i Danmark

Refusion, hvis du bor i Cypern, Irland, Portugal, Spanien eller Storbritannien

Hvis du bor i Cypern, Irland, Portugal, Spanien eller Storbritannien og betaler for behandling i Danmark, kan du søge om refusion af udgifterne efter lovgivningen i dit bopælsland.

Du har ikke ret til

Du skal være opmærksom på, at der er visse ydelser, som du ikke har ret til at tage til Danmark for at få.

Du kan fx ikke rejse til Danmark for at få en vaccine, som er omfattet af de offentlige vaccinationsprogrammer. Det kan fx være vaccination mod Covid-19 eller influenzavaccination, der gives gratis til visse personer i Danmark.

Du har heller ikke ret til begravelseshjælp eller tildeling af og adgang til organer i Danmark i forbindelse med organtransplantation.

Behandling i Danmark som pensioneret grænsearbejdere

Hvis du som grænsearbejder går på pension og flytter fra Danmark, kan du have ret til at fortsætte en behandling, som du er begyndt på i Danmark. Du skal bede sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland om en S3-blanket, som du skal aflevere på behandlingsstedet.