Bopæl og lange ophold

Del sidens indhold med andre

Hvis du flytter til udlandet, skal du være særligt opmærksom på, hvordan du er sygesikret. Om du kan beholde din ret til sygesikring i Danmark afhænger helt af, hvor i verden du flytter hen, og hvordan din situation er. EU-reglerne giver dig ret til at blive offentligt sygesikret i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. For det meste skal du optages i sygesikringen i dit nye bopælsland. Men der gælder særlige regler, hvis du er studerende, pensionist, på dansk efterløn, udsendt af en dansk arbejdsgiver eller sømand, der sejler under dansk flag.

Skift sygesikringsland

Når du flytter til et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, kan du søge om at blive optaget i landets offentlige sygesikring. Det giver dig ret til sygesikring på lige fod med andre offentligt sygesikrede borgere i landet.

Nordiske lande

Hvis du bosætter dig i et af de nordiske lande, får du ret til behandling i det offentlige sundhedsvæsen, når du registrerer din bopæl i landet.

Øvrige EU-lande

I de øvrige lande melder du dig til den offentlige sigesikring ved at kontakte sygesikringsmyndighederne i det pågældende land.

Dokumentation for din ret til sygesikring

Hvis du har brug for dokumentation for, at du var dansk sygesikret, før du flyttede, kan du kontakte Udbetaling Danmark og bede om en E 104-blanket. Med denne blanket kan du blive offentligt sygesikret i dit nye bopælsland med det samme, og du undgår en eventuel karensperiode.

Ferie og midlertidigt ophold uden for dit nye bopælsland

Hvis du tager på ferie i Danmark eller i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, skal du bruge det blå sygesikringskort, hvis du får brug for behandling. 

Bestil det blå EU-sygesikringskort i dit nye bopælsland

Du skal bestille det blå kort i dit nye bopælsland. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til nødvendig behandling, hvis du er syg, mens du er på ferie uden for dit bopælsland - også i Danmark.  

Refusion, hvis du lægger ud

Hvis du lægger ud for behandling og vil søge om refusion for dine udgifter, skal du som regel søge refusion i dit nye bopælsland. I nogle lande kan du dog også søge refusion i sygekassen der, hvor du er blevet behandlet. 

Behold ret til sygesikring i Danmark

I nogle situationer kan du blive ved med at være sygesikret i Danmark, selv om du flytter til at andet land i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. For at bevare din ret, skal du

  • registreres med en blanket E106 i dit nye bopælsland 
  • have et særligt sundhedskort fra Danmark

Sådan bliver du registreret med en E106-blanket

Du får E106-blanketten fra UdbetalingDanmark, og du skal aflevere den på det lokale sygesikringskontor i dit nye bopælsland. Her bliver du registreret som medlem af bopælslandets offentlige sygesikring. Men det vil være Danmark, der dækker udgifterne, hvis du bliver syg og skal have behandling. Dog skal du selv betale den eventuelle egenbetaling i dit nye bopælsland. 

E106-blanketten giver dig ret til ydelser via sygesikringen i dit nye bopælsland. Når du er registreret med E106, har du ret til behandling i det offentlige sundhedsvæsen i dit nye bopælsland på samme vilkår bopælslandets borgere.

Når du er blevet registreret i dit bopælsland med E106-blanket, kan du bagefter søger om et særligt sundhedskort. 

Kontakt UdbetalingDanmark for at få en E106-blanket

Sådan søger du det særlige sundhedskort

Du kan søge om et særligt sundhedskort, som du skal bruge for at få behandling, når du opholder dig i Danmark. Du kan som hovedregel få det særlige sundhedskort, hvis du:

  • arbejder i Danmark og bor i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz
  • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz
  • modtager dansk efterløn 
  • er ansat på en EU-kontrakt og har valgt at være omfattet af den danske sygesikring
  • er ansat på et skib, der fører dansk flag 
  • er familiemedlem til en af ovenstående og ikke er sygesikret i dit bopælsland

Læs mere om det særlige sundhedskort og bestil det på borger.dk

Flytte til lande uden for EU og Norden, Liechtenstein og Schweiz

Hvis du flytter til et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, er du ikke dækket af det blå kort eller af den danske sygesikring. Hvis du ikke kan blive offentligt sygesikret i dit nye bopælsland, må du købe en privat forsikring.