×

Sterilisation

Opdateret 4. september 2014

Personer med bopæl i Danmark har mulighed for at blive steriliseret.

Personer, der er fyldt 18 år og er habile, har fri adgang til at blive steriliseret.

Hvis man ønsker at blive steriliseret, skal man henvende sig til egen læge eller regionen.

Refleksionsperiode

For personer, der er 18 år men endnu ikke er fyldt 25 år, gælder der en refleksionsperiode på 6 måneder. Indgrebet kan således først foretages 6 måneder efter tidspunkt, hvor man har fået tilbudt behandling på sygehus eller i speciallægepraksis.

Tilladelse

For visse personer forudsætter sterilisation en tilladelse fra et regionalt samråd. Det gælder for

  • personer under 18 år
  • personer der er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet og
  • personer hvor det er betænkeligt at de selv anmoder om sterilisation.
I forbindelse med ansøgning om sterilisation tilbyder kommunen et samtaleforløb med en seksualvejleder eller en socialrådgiver. I en eller flere samtaler kan deltage en person, der er særligt uddannet som brugervejleder.

Samrådet træffer afgørelse om der er grundlag for at give tilladelse til sterilisation. Afgørelsen kan ankes til Abortankenævnet.

Ansøgning om sterilisation kan ske via egen læge eller regionen.

Oplysninger om indgrebet

Ved sterilisation forstås indgreb, der varigt ophæver forplantningsevnen.

For nærmere oplysninger om indgrebet og dets konsekvenser henviser Styrelsen for Patientsikkerhed til at opsøge egen læge.

Lovgivning

Sundhedsloven med ændringer (særligt kapitel 30-32)

Bekendtgørelse nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration

Vejledning nr. 9667 af 28. august 2014 om sterilisation

Cirkulære nr. 24 af 3. april 2006 om behandling af sager om sterilisation  

Sterilisationsblanketter

Blanket S – anmodning om sterilisation

Blanket V - anmodning om sterilisation med samtykke fra værge eller forældre