×

Sterilisation, abort og forsterreduktion

8. september 2017

Sterilisation

Sterilisation er et operativt indgreb, der gør, at du efter indgrebet ikke længere kan få børn biologisk. Både mænd og kvinder har mulighed for at blive steriliseret. Forskellige forhold afgør om du har fri adgang til Sterilisation eller om du skal søge om tilladelse til sterilisation hos et samråd i din region. Læs mere om Sterilisation.

Abort

Hvis du er over 18 år, har du ret til at afbryde din graviditet inden udgangen af 12. uge, og har du bopæl i Danmark, er det gratis at få foretaget aborten. Hvis du er under 18 år og ugift, skal dine forældre (værge) give tilladelse til abort. Alternativt kan du søge om tilladelse til Abort hos et samråd i regionen. Læs mere om Abort.

Klagemuligheder

Det er muligt at klage over samrådets beslutning. Hvis du har fået afslag på din ansøgning om tilladelse til sterilisation, abort eller fosterreduktion. Læs mere om klageprocessen.