×

Tavshedspligt

13. marts 2009, Opdateret 26. marts 2009

Sundhedslovens bestemmelse om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. skal være med til at sikre, at sundhedspersoner iagttager tavshed om de forhold, de erfarer i forbindelse med en patientkontakt.

Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om helbredsoplysninger må videregives.

Der er regler om

  1. videregivelse af helbredsoplysninger mv. i forbindelse med behandling af patienter,
  2. indhentning af elektroniske helbredsoplysninger mv. i forbindelse med behandling af patienter,
  3. videregivelse af helbredsoplysninger mv. til andre formål,
  4. videregivelse af helbredsoplysninger til pårørende og læge vedrørende afdøde patienter og
  5. videregivelse af helbredsoplysninger til særlige formål (forskning, statistik mv.)

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 af lov om sundhedsloven (kapitel 9, tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv.)

Vejledning nr. 9494 af 4. juli 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning nr. 9962 af 17. april 2008 om godkendelse af videregivelse af oplysninger fra patientjournaler mv. til brug for konkrete forskningsprojekter