×

Selvbestemmelse over biologisk materiale

Opdateret 2. marts 2016

Sundhedsloven giver den enkelte patient mulighed for at beslutte at biologisk materiale, for eksempel blod- eller vævsprøver, som patienten har afgivet i forbindelse med behandling, kun må anvendes til behandling af patienten selv. Patientens beslutning skal registreres i Vævsanvendelsesregisteret (Sundhedsdatastyrelsen).

En patient der ikke er optaget i Vævsanvendelsesregisteret, må som udgangspunkt acceptere, at det opbevarede biologiske materiale anvendes til andre saglige formål, for eksempel til forskning.

En patient kan som udgangspunkt kræve, at afgivet biologisk materiale skal destrueres eller udleveres til patienten selv.