×

Livstestamenter

5. marts 2009, Opdateret 4. april 2009

I et livstestamente kan en person udtrykke sine ønsker for en fremtidig behandling i særlige situationer.

Man kan tilkendegive, at man ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis man er erklæret for uafvendeligt døende. Man kan også tilkendegive, at man ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis man for eksempel på grund af svær invaliditet, varigt er ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

Den første situation er bindende for lægen. I den anden situation skal lægen lade ønsket indgå i behandlingsovervejelserne.