×

Livstestamenter

5. marts 2009, Opdateret 4. april 2009

I et livstestamente kan en person udtrykke sine ønsker for en fremtidig behandling i særlige situationer.

Man kan tilkendegive, at man ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis man er erklæret for uafvendeligt døende. Man kan også tilkendegive, at man ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis man for eksempel på grund af svær invaliditet, varigt er ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

Den første situation er bindende for lægen. I den anden situation skal lægen lade ønsket indgå i behandlingsovervejelserne.

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse nr. 240 af 20. marts 2007 om livstestamenter

Bekendtgørelse nr. 322 af 3. april 2012 om lægers forpligtelser i forbindelse med livstestamenter mv.