×

Behandlingstestamente

19. december 2018

Du kan oprette et behandlingstestamente, hvis du på forhånd har besluttet, at du ikke vil have livsforlængende behandling eller genoplivning, hvis du en dag skulle komme i en situation, hvor du ikke længere selv er i stand til at tage stilling til din behandling – f.eks. hvis du er blevet dement.

Hvad dækker behandlingstestamentet?

I et behandlingstestamente kan du fravælge livsforlængende behandling, herunder genoplivning ved hjertestop, i tre situationer:

  • Hvis du ligger for døden, og behandlingen kun vil forlænge dit liv, men ikke vil betyde, at du får det bedre eller får lindret dine smerter.
  • Hvis du er så svækket af sygdom, ulykke eller alder, at du aldrig igen kommer til at kunne tage vare på dig selv fysisk og mentalt.
  • Hvis behandlingen kan betyde, at du overlever, men lægen vurderer, at de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af selve behandlingen vil være meget alvorlige og lidelsesfulde.

Du kan også fravælge behandling med tvang for en fysisk sygdom i en situation, hvor du ikke længere selv er i stand til at tage vare på dig selv.

Sundhedspersonalet skal følge din beslutning

Sundhedspersonalet skal rette sig efter, hvad du har besluttet i behandlingstestamentet.

Du kan vælge, at din beslutning kun skal gælde, hvis dine nærmeste pårørende, din værge eller fremtidsfuldmægtig giver deres accept.

For at kunne oprette et behandlingstestamente skal du være fyldt 18 år. Du skal også være i stand til at tage vare på sig selv og forstå konsekvenserne af dine beslutninger.

Hvis du ikke opretter et behandlingstestamente

Hvis du er døende, og ikke har udfyldt et behandlingstestamente, vil lægerne som udgangspunkt forsøge at holde dig i live.

Hvem bør have besked om dit behandlingstestamente?

Det er en god ide at tale med dine pårørende, hvis du har bestemte ønsker og tanker i forbindelse med behandlingstestamentet. Det kan også være en god ide at tale med din læge om det.

Du kan oprette og ændre et behandlingstestamente elektronisk på www.sundhed.dk.

Hvis du har spørgsmål om behandlingstestamentet, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsen.

Til dig, der har oprettet et livstestamente

Før 1. januar 2019 var det muligt at oprette et livstestamente.

Hvis du allerede har oprettet et livstestamente, vil det stadig gælde efter 1. januar 2019.

Behandlingstestamentet giver dig flere muligheder end livstestamentet og er mere bindende for sundhedspersonalet.

Du kan godt oprette et behandlingstestamente, selvom du allerede har et livstestamente.

Du har mulighed for at ændre eller tilbagekalde dit livstestamente, hvis du ønsker det. Det gør du via www.sundhed.dk.