×

Patienters retsstilling

Opdateret 29. april 2015

Sundhedslovens regler om patienters retsstilling skal sikre din retssikkerhed som patient i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsenet.

Formålet med Sundhedslovens regler om patienters retsstilling er at sikre, at patienters integritet og selvbestemmelsesret respekteres.

Patienterstatningen

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Det er gratis at anmelde en sag. Se Patienterstatningen.dk.

 

Lovgivning

Vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv. (nr. 9154 af 22. februar 2007)

Vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger (nr. 10409 af 20. december 2007)

Præcisering af Vejledning af 31. august 2005 om kriterier for levende- og dødfødsel mv. sikres: Om "fornøden omsorg"