×

Patientklagecentrets sagkyndige konsulenter

Opdateret 9. januar 2018

Her kan du se en liste over de sagkyndige konsulenter, der er tilknyttet patientklagecentret.

Alderdomssygdomme

Professor, ledende overlæge Else Marie Damsgaard
Overlæge Niels Espensen

Akut medicin

Overlæge Gerhard Tiwald

Almen medicin

Praktiserende læge Lene Agersnap
Praktiserende læge Søren Wauvert Brorson
Praktiserende læge Lotte Vosmar Denning
Praktiserende læge Jane Kirkeby Gregersen
Praktiserende læge Karin Bille Hansen
Praktiserende læge Kristian Riis Jensen
Praktiserende læge Anja Kierkegaard Ørum
Praktiserende læge, lektor Erling Kjærulff
Praktiserende læge Karen Ingemann Larsen
Praktiserende læge Torben Mehneke
Praktiserende læge Henning Orsholt
Praktiserende læge Christian Wetterstein Pedersen
Praktiserende læge Charlotte Schulsinger
Praktiserende læge Peter Gaardbo Simonsen
Praktiserende læge Bent Fabricius Stolberg
Praktiserende læge Troels Buus Treebak
Praktiserende læge Frederik Vestergaard
Praktiserende læge Keld Vægter
Praktiserende læge Steffen Peter Johan Bjerring
Praktiserende læge Eske Martens
Praktiserende læge Holger Storgaard
Praktiserende læge Flemming Steengaard Olesen
Praktiserende læge Anne Kragh Gotfredsen
Praktiserende læge Heidi Astrid Mühlbrandt
Praktiserende læge Kaare Rossel
Praktiserende læge Annette Corydon
Praktiserende læge Peter Stokvad
Praktiserende læge Mads Valberg Hemmingsen

Anæstesiologi

Overlæge, dr. med. Jeppe Lund
Overlæge, ph.d. Anders Gadegaard Jensen
Overlæge Bjørn Dehlie
Overlæge Birte Sørensen
Overlæge Henning Brinkenfeldt

Arbejdsmedicin

Overlæge Jane Frølund Thomsen
Overlæge Gert Frank Thomsen

Ambulancebehandler

Ambulancebehandler Søren Korsgaard
Ambulancebehandler Erik Juel Larsen
Ambulancebehandler Per Næsby
Ambulancebehandler Mogens Nørgaard Fløe Pedersen
Ambulancebehandler Peder Søegaard
Ambulancebehandler Michael Lund Byskov

Apotekere

Bandagister

Bandagist Tine Falsig Kølbæk

Bioanalytikere

Bioanalytiker Anne-Marie Flensborg
Bioanalytiker Hanne Nielsen
Vicefunktionschef, bioanalytiker Margit Olsen
Bioanalytiker Carsten Bjørn Pedersen
Bioanalytiker Jenny Rahbek Pedersen
Bioanalytiker Hans Aage Vollert

Blodsygdomme

Overlæge Per Boye Hansen
Overlæge ph.d. Bodil Mathisen Himmelstrup
Specielansvarlig overlæge Dorthe Rønnov-Jessen

Brysthulekirurgi

Overlæge Morten Helvind
Overlæge Poul Erik Mortensen

Børnepsykiatri

Overlæge Anne Vibeke Møller Grønfeldt
Overlæge Anne Heurlin
Ledende overlæge Jesper Pedersen
Overlæge Nina Staal
Speciallæge Farideh Radis

Børnesygdomme

Overlæge Per Albertsen
Overlæge Jesper Andersen
Overlæge Bent Klug
Overlæge, ph.d. Charlotte Olesen
Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard

Ergoterapi

Ergoterapeut Debbie Thorsø Christensen
Ergoterapeut Vibeke Stærup Dinesen
Ergoterapeut Julie Boeberg Jensen

Farmaceuter

Farmaceut Vural Kocak
Farmaceut Allan Mikael Schrøder

Farmakonomer

Farmakonom Christel Gianna Romsø
Farmakonom Dorthe Bonne

Fodterapi

Fodterapeut Therese Rye Jørgensen

Fysioterapi

Fysioterapeut Tue Bjarke Flader
Fysioterapeut Behnam Liaghat
Fysioterapeut Pernille Rask
Fysioterapeut Michala Skelbæk-Melsted

Gigtsygdomme/Reumatologi

Overlæge, ph.d. Thomas Hahn
Ledende overlæge, dr. med. Jesper Nørregaard
Speciallæge Arne Nyholm Gam
Specialansvarlig overlæge Tove Lorenzen
Overlæge Claus Rasmussen

Gynækologi og obstetrik

Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen
Overlæge Anders Atke
Overlæge Jens Fuglsang
Overlæge Lone Egly Hvidman
Overlæge Lars Høj
Speciallæge Lars Kambjerre
Overlæge Aage Knudsen
Ledende overlæge Lars Mikael Alling Møller
Speciallæge Martin Rudnicki
Overlæge Jannie Dalby Salvig
Overlæge Morten Beck Sørensen
Overlæge, dr.med. Kim Toftager-Larsen
Overlæge Mohammad Rohi El Cheikh Khalil

Hjerte- og kredsløbssygdomme

Overlæge Ulrik Abildgaard
Overlæge dr. med. Niels Holmark Andersen
Overlæge Thomas Engstrøm
Overlæge Lars Fog
Overlæge Peter Karl Jacobsen
Ledende overlæge, lektor, dr. med., ph.d. Jan Skov Jensen
Overlæge ph.d. Jesper Khédri Jensen
Overlæge, dr. med. Henning Mølgaard
Ledende overlæge, dr. med. Henrik Nielsen
Overlæge dr. med. Niels Tønder

Hormonsygdomme

Overlæge, ph.d. Pernille Hermann
Overlæge, dr. med. Henning Friis Juhl
Overlæge dr. med. ph.d. Steen Joop Bonnema
Overlæge Ebbe Eldrup
Speciallæge Ulla Friis Feldt-Rasmussen

Hud- og kønssygdomme

Overlæge Michael Heidenheim
Overlæge ph.d. Kristian Kofoed
Praktiserende speciallæge Grete Laurberg
Overlæge Henrik Frank Lorentzen
Speciallæge Christin Maier

Infektionsmedicin

Overlæge Alex Lund Laursen
Ledende overlæge Henrik Nielsen
Overlæge, dr.med. professor Peter Skinhøj
Overlæge, lektor, dr. med. Carsten Schade Larsen
Speciallæge Axel Gustav Lerche

Jordemodervæsen

Jordemoder Hanne Engelund
Jordemoder Marianne Brandstrup Larsen
Afdelingsjordemoder Anne Poulsgaard Lidegaard
Jordemoder Tine Kirk Lind
Jordemoder Charlotte Engholm Lyngsø
Udviklingsjordemoder Lise Jul Scharff
Jordemoder Mette Kiel Smed

Kiropraktorer

Kiropraktor Karin Moesgaard Jensen
Kiropraktor Jan Nordsteen
Kiropraktor Claudia Franz

Karkirurgi

Overlæge ph.d. Jonas Peter Eiberg
Overlæge Jes Sandermann
Overlæge, dr. med. Henrik Sillesen

Kirurgi

Overlæge Niels Christian Bentzon
Ledende overlæge Henrik Lavlund Flyger

Klinisk biokemi

Overlæge Nete Hornung
Overlæge, dr. med. Søren Risom Kristensen

Kliniske farmakonom

Klinisk farmakonom Henrik Enghusen Poulsen

Klinisk fysiologi

Lægelig chef Bente Sonne

Klinisk genetik

Overlæge Jens Michael Hertz
Afdelingslæge Susanne Timshel

Klinisk immunologi

Adm. overlæge Kim Varming

Klinisk farmakologi

Professor Overlæge dr. med. Henrik Enghusen Poulsen

Klinisk neurofysiologi

Overlæge Birger Johnsen

Kliniske tandteknikere

Klinisk tandtekniker Rikke Halskov
Klinisk tandtekniker Lars Kongsbak
Klinisk tandtekniker Kim Rasmussen
Klinisk tandtekniker Heidi Overgaard Wulff
Klinisk tandtekniker Marianne Rosenbeck

Kræftsygdomme

Overlæge Mads Agerbæk
Overlæge Elo Andersen
Overlæge Søren Cold
Overlæge Jeppe Friborg
Afdelingslæge Kenneth Hofland
Ledende overlæge Peter Sørensen

Lungesygdomme

Ledende overlæge Hanne Madsen
Overlæge Pia Thaning
Speciallæge Uffe Christian Heitmann Bødtger
Overlæge Poul Henning Madsen

Mave-tarmsygdomme (kirurgiske)

Professor, overlæge Lars Bo Svendsen
Overlæge Alan Patrick Ainsworth
Professor, overlæge dr. med. Thue Bisgaard
Adm. overlæge Anders Fischer
Overlæge Hans Jørgen Gyrtrup
Overlæge Niels de Haas
Overlæge Jakob Lykke
Ledende overlæge Henrik Møller
Professor, overlæge, dr. med. Niels Qvist
Overlæge Ole Roikjær
Overlæge Lars Tue Sørensen
Overlæge Carl Frederik Nagell
Professor, overlæge dr. med. Frank Viborg Mortensen

Mave-tarmsygdomme (medicinsk)

Overlæge, ph.d. Jakob Seidelin
Ledende overlæge Torben Knudsen
Overlæge, klinisk lektor Jørgen Steen Agnholt
Overlæge, ph.d. Søren Lyhne
Klinikchef, overlæge Thomas Møller Jensen

Medicinske nyresygdomme

Ledende overlæge, dr. med. Hans Dieperink
Overlæge Kjeld Erik Otte

Neurokirurgi

Overlæge, dr. med. Claus Andersen
Overlæge, dr. med. Mogens Jacobsen
Afdelingslæge Jens Jakob Riis
Afdelingslæge Frederikke Rosendal
Speciallæge Lars Westergaard
Overlæge Peter Duel
Overlæge Frederik Busch

Neurologi

Overlæge Jens Anders Gyring
Overlæge Claus Madsen
Speciallæge Lars Kristian Storr
Afdelingslæge Claus Ziegler Simonsen
Speciallæge Pia Würtzen Norup
Overlæge dr.med. Jens Ole Jarden
Overlæge Jalal Alimoradi

Optikere

Optiker Henrik Holton
Optiker Torsten Duedal Jensen

Ortopædkirurgi

Ledende overlæge Sten Larsen
Overlæge Lasse Danborg
Overlæge Boe Falkenberg
Overlæge Søren Fruensgaard
Speciallæge Jørgen Gottlieb
Overlæge Karin Höhndorf
Overlæge Hans Peter Jensen
Overlæge Claus Munk Jensen
Overlæge Hans Gad Johannsen
Overlæge dr. med. Frank Linde
Overlæge Carsten Fladmose Madsen
Professor, overlæge, dr. med. Bjarne Møller-Madsen
Overlæge Anders Odgaard
Overlæge Per Pallesen
Speciallæge Thomas Prynø
Afdelingslæge Bente Schumacher
Overlæge Svend Erik Østgaard
Overlæge Thomas Lind
Speciallæge Svend Erik Christiansen
Overlæge Annette Sylvest

Plastikkirurgi

Speciallæge Lena Carstensen
Speciallæge Thomas Bo Jensen
Overlæge Peter Siemssen
Speciallæge Lars Bjørn Stolle
Overlæge Anne Lene Wagenblast
Speciallæge Jørgen Hill-Madsen
Overlæge Troels Michael Tei

Plejehjemsassistenter

Sektionsleder Gitte Milling-Ônnerth

Psykiatri

Speciallæge Maj-Britt Abel
Læge Gitte Ahle
Overlæge Eva Bertou
Overlæge Helle Charlotte Baagland
Overlæge Ellen Margrethe Christensen
Overlæge Erik Dahl
Ledende overlæge, dr. med. Susanne Feierskov
Overlæge Matilde Lajer
Overlæge Anne Lindhardt
Overlæge Lis Middelbo Outzen
Overlæge Johan Oehlenschlæger
Professor, overlæge, dr.med. Raben Rosenberg
Overlæge Kim Solstad
Overlæge Anne Vollmer-Larsen
Speciallæge Thomas Kirkegaard

Psykologi

Psykolog Bo Snedker Boman
Psykolog Pusjka Helene Cohn
Psykolog Niels Kasper Jørgensen
Psykolog Jens Østergaard Riis

Radiografer

Radiograf Janni Jensen
Radiograf Birthe Degn Jensen
Radiograf Jens Ryttov Adriansen

Røntgenundersøgelse

Overlæge Henning Dons-Jensen
Overlæge Leif Hovgaard Sørensen
Professor, overlæge, dr. med. Henrik Thomsen
Overlæge Trine Torfing
Overlæge Peter Sommer Ulriksen
Overlæge dr. med. Thomas Bretlau
Overlæge Michel Bach Hellfritzsch

Socialmedicin

Ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen

Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedsassistent Inger Lis Andersen
Social- og sundhedsassistent Marianne Driefer Filipsen
Social- og sundhedsassistent Gitte Schneider
Social- og sundhedsassistent Hanne Nygaard Treldal

Sygehjælper

Sygehjælper Hanna Manley Jokumsen
Sygehjælper Gitte Schneider
Sygehjælper Inger Lis Andersen
Sygehjælper Vibeke Dam

Sygepleje

Ledende oversygeplejerske Lis Horstmann Nøddeskou
Sygeplejerske Bettina Bisgaard
Afdelingssygeplejerske Helle Ann Bülow-Olsen
Ledende oversygeplejerske Helle Gert Christensen
Sygeplejerske Gerda Hørup Dalsgaard
Sygeplejerske Peter Dzougov
Ledende oversygeplejerske Lone Glistrup
Afdelingssygeplejerske Heidi Grejsen
Sygeplejerske Frank Flindt Hansen
Sundhedsplejerske Susanne Hede
Sygeplejerske Susanne Lykke Hermansen
Sygeplejerske Gitte Holm
Hjemmesygeplejerske Inge Jekes
Sygeplejerske Lise Lotte Jensen
Afdelingssygeplejerske Susanne Ravn Jørgensen
Afdelingssygeplejerske Anne Britta Nielsen
Oversygeplejerske Karin Bundgaard Nielsen
Sygeplejerske Bente Nielsen
Oversygeplejerske Carsten Michel Pedersen
Sygeplejerske Elsebeth Poulsen
Sygeplejerske Janne Redder
Afdelingssygeplejerske Mette Ring
Afdelingssygeplejerske Pia Sand
Sygeplejerske Sarah Imola Sommer
Afdelingssygeplejerske Karin Fietje Steen
Ledende oversygeplejerske Merete Eshøj Thomsen
Oversygeplejerske Karina Thorsteinson
Sygeplejerske Pernille Thye
Afdelingssygeplejerske Marian Trondhjem
Sygeplejerske Anette Weibrecht
Oversygeplejerske Niels Pedersen
Sygeplejerske Jakob Wulff
Sygeplejerske Ea Emma Højsholm Humble
Sygeplejerske Ann Sønderdahl

Tandlæger

Specieltandlæge Ann Bröchner
Tandlæge Jette Fries
Tandlæge Anne-Marie Monberg de Fønss
Specieltandlæge Kirsten Holm
Tandlæge Flemming Isidor
Overtandlæge Janek Dalsgaard Jensen
Tandlæge Eva Karring
Tandlæge Birgit Kenrad
Tandlæge Anne Marie Lynge Pedersen
Overtandlæge Kristian Bøgild Rude
Overtandlæge Henning Tønning
Specieltandlæge Henriette Vedtofte
Tandlæge Vibeke Würtz
Overtandlæge Esben Aagaard
Specieltandlæge Mette Marcussen
Tandlæge Lars Nygaard
Specieltandlæge Jørgen Rostgaard Krag
Tandlæge Rodrico Lopez

Tandplejer

Tandplejer Karin Lassen
Tandplejer Merete Valentinus

Urinvejskirurgi

Ledende overlæge Ulla Geertsen
Læge Mette Lind Holm
Professor, overlæge, dr.med. Lars Lund
Overlæge Peter Lyngdorf
Professor, ledende overlæge Palle Osther
Overlæge Per Zier Rathenborg

Vævs- og celleundersøgelser

Overlæge Eva Balslev
Ledende overlæge, dr. med. Karsten Nielsen
Overlæge, dr. med. Flemming Brandt Sørensen

Øjensygdomme

Overlæge Daniella Bach-Holm
Overlæge Peter Jeppesen
Overlæge Anders Kruse
Speciallæge Christian Lahrmann
Speciallæge Inge Stendevad Nielsen
Overlæge Jens Christian Nørregaard
Overlæge Hanne Julian Olsen
Overlæge Jørgen Villumsen

Øre-næse-halssygdomme

Overlæge Troels Bundgaard
Overlæge Aksel Møller Grøntved
Speciallæge Kim Werther
Overlæge Christoffer Holst Hahn
Speciallæge Jacob Melchiors