×

Patientklagecentrets sagkyndige konsulenter

Opdateret 24. marts 2017

Her kan du se en liste over de sagkyndige konsulenter, der er tilknyttet patientklagecentret.

Alderdomssygdomme

Professor, ledende overlæge Else Marie Damsgaard
Overlæge Niels Espensen
Overlæge Susanne Stabel Gren

Almen medicin

Praktiserende læge Lene Agersnap
Praktiserende læge Søren Wauvert Brorson
Praktiserende læge Lotte Vosmar Denning
Praktiserende læge Jane Kirkeby Gregersen
Praktiserende læge Karin Bille Hansen
Praktiserende læge Kristian Riis Jensen
Praktiserende læge Anja Kierkegaard Ørum
Praktiserende læge, lektor Erling Kjærulff
Praktiserende læge Karen Ingemann Larsen
Praktiserende læge Thomas Lund
Praktiserende læge Torben Mehneke
Praktiserende læge Henning Orsholt
Praktiserende læge Henrik Palmquist
Praktiserende læge Christian Wetterstein Pedersen
Praktiserende læge Charlotte Schulsinger
Praktiserende læge Peter Gaardbo Simonsen
Praktiserende læge Bent Fabricius Stolberg
Praktiserende læge Troels Buus Treebak
Praktiserende læge Vibeke Vestereng
Praktiserende læge Frederik Vestergaard
Praktiserende læge Keld Vægter
Praktiserende læge Steffen Peter Johan Bjerring

Anæstesiologi

Ledende overlæge, dr. med. Ole Bo Hansen
Overlæge, dr. med. Jeppe Lund
Overlæge, ph.d. Anders Gadegaard Jensen
Overlæge Bjørn Dehlie
Overlæge Birte Sørensen

Arbejdsmedicin

Ledende overlæge Ole Carstensen
Overlæge Jane Frølund Thomsen

Ambulancebehandler

Ambulancebehandler Søren Korsgaard
Ambulancebehandler Erik Juel Larsen
Ambulancebehandler Per Næsby
Ambulancebehandler Mogens Nørgaard Fløe Pedersen
Ambulancebehandler Peder Søegaard

Apotekere

Bandagister

Bandagist Tine Falsig Kølbæk

Bioanalytikere

Bioanalytiker Anne-Marie Flensborg
Bioanalytker Hanne Nielsen
Vicefunktionschef, bioanalytiker Margit Olsen
Bioanalytiker Carsten Bjørn Pedersen
Bioanalytiker Jenny Rahbek Pedersen
Bioanalytiker Hans Aage Vollert

Blodsygdomme

Overlæge Jacob Haaber Christensen
Overlæge Per Boye Hansen
Overlæge ph.d. Bodil Mathisen Himmelstrup
Specielansvarlig overlæge Dorthe Rønnov-Jessen

Brysthulekirurgi

Overlæge Morten Helvind
Overlæge Poul-Erik Haahr
Overlæge Lars Ilkjær
Overlæge Poul Erik Mortensen

Børnepsykiatri

Overlæge Anne Vibeke Møller Grønfeldt
Overlæge Anne Heurlin
Ledende overlæge Jesper Pedersen

Børnesygdomme

Overlæge Per Albertsen
Overlæge Jesper Andersen
Overlæge Bent Klug
Overlæge, ph.d. Charlotte Olesen
Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard

Ergoterapi

Ergoterapeut Debbie Thorsø Christensen
Ergoterapeut Vibeke Stærup Dinesen
Ergoterapeut Julie Boeberg Jensen

Farmaceuter

Farmaceut Vural Kocak
Farmaceut Allan Mikael Schrøder

Fodterapi

Fodterapeut Therese Rye Jørgensen

Fysioterapi

Fysioterapeut Tue Bjarke Flader
Fysioterapeut Behnam Liaghat
Fysioterapeut Susanne Valbjørn Nielsen

Gigtsygdomme/Reumatologi

Overlæge, ph.d. Thomas Hahn
Ledende overlæge, dr. med. Jesper Nørregaard
Ledende overlæge, dr.med. Jens Møller Rasmussen
Speciallæge Arne Nyholm Gam
Specialansvarlig overlæge Tove Lorenzen

Gynækologi og obstetrik

Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen
Overlæge Anders Atke
Professor, overlæge, ph.d. Jens Fedder
Overlæge Jens Fuglsang
Overlæge Lone Egly Hvidman
Overlæge Lars Høj
Speciallæge Lars Kambjerre
Overlæge Aage Knudsen
Ledende overlæge Lars Mikael Alling Møller
Speciallæge Martin Rudnicki
Overlæge Jannie Dalby Salvig
Overlæge Morten Beck Sørensen
Overlæge, dr.med. Kim Toftager-Larsen

Hjerte- og kredsløbssygdomme

Overlæge Ulrik Abildgaard
Overlæge dr. med. Niels Holmark Andersen
Overlæge Thomas Engstrøm
Overlæge Lars Fog
Overlæge Peter Karl Jacobsen
Ledende overlæge, lektor, dr. med., ph.d. Jan Skov Jensen
Overlæge ph.d. Jesper Khédri Jensen
Overlæge, dr. med. Henning Mølgaard
Ledende overlæge, dr. med. Henrik Nielsen
Overlæge Vibeke Guldbrand Rasmussen
Overlæge dr. med. Niels Tønder

Hormonsygdomme

Overlæge, ph.d. Pernille Hermann
Overlæge, dr. med. Henning Friis Juhl
Overlæge dr. med. ph.d. Steen Joop Bonnema
Overlæge Ebbe Eldrup
Speciallæge Ulla Friis Feldt-Rasmussen

Hud- og kønssygdomme

Overlæge Michael Heidenheim
Overlæge ph.d. Kristian Kofoed
Praktiserende speciallæge Grete Laurberg
Overlæge Henrik Frank Lorentzen
Speciallæge Christin Maier

Infektionsmedicin

Overlæge Alex Lund Laursen
Ledende overlæge Henrik Nielsen
Overlæge, dr.med. professor Peter Skinhøj

Jordemodervæsen

Jordemoder Hanne Engelund
Jordemoder Marianne Brandstrup Larsen
Afdelingsjordemoder Anne Poulsgaard Lidegaard
Jordemoder Tine Kirk Lind
Jordemoder Charlotte Engholm Lyngsø
Udviklingsjordemoder Lise Jul Scharff
Jordemoder Mette Kiel Smed

Kiropraktorer

Kiropraktor Karin Moesgaard Jensen
Kiropraktor Jan Nordsteen
Kiropraktor Claudia Franz

Karkirurgi

Overlæge ph.d. Jonas Peter Eiberg
Overlæge Jes Sandermann
Overlæge, dr. med. Henrik Sillesen

Kirurgi

Overlæge Niels Christian Bentzon
Ledende overlæge Henrik Lavlund Flyger

Klinisk biokemi

Overlæge Nete Hornung
Overlæge, dr. med. Søren Risom Kristensen

Kliniske diætister

Klinisk fysiologi

Lægelig chef Bente Sonne

Klinisk genetik

Overlæge Jens Michael Hertz
Afdelingslæge Susanne Timshel

Klinisk immunologi

Adm. overlæge Kim Varming

Klinisk mikrobiologi

Klinisk neurofysiologi

Overlæge Birger Johnsen

Kliniske tandteknikere

Klinisk tandtekniker Rikke Halskov
Klinisk tandtekniker Lars Kongsbak
Klinisk tandtekniker Kim Rasmussen
Klinisk tandtekniker Heidi Overgaard Wulff
Klinisk tandtekniker Marianne Rosenbeck

Kræftsygdomme

Overlæge Mads Agerbæk
Overlæge Elo Andersen
Overlæge Søren Cold
Overlæge Jeppe Friborg
Afdelingslæge Kenneth Hofland
Ledende overlæge Peter Sørensen

Lungesygdomme

Professor, overlæge, dr. med. Nina Vibeke Backer
Overlæge, lektor, dr. med. Ole Hilberg
Ledende overlæge Hanne Madsen
Overlæge, dr. med. Niels Seersholm
Overlæge Pia Thaning
Speciallæge Uffe Christian Heitmann Bødtger
Overlæge Poul Henning Madsen
Overlæge Glenn William Grode

Mave-tarmsygdomme (kirurgiske)

Professor, overlæge Lars Bo Svendsen
Overlæge Alan Patrick Ainsworth
Professor, overlæge dr. med. Thue Bisgaard
Adm. overlæge Anders Fischer
Speciallæge Hans Jørgen Gyrtrup
Overlæge Niels de Haas
Overlæge Jakob Lykke
Ledende overlæge Henrik Møller
Professor, overlæge, dr. med. Niels Qvist
Overlæge Ole Roikjær
Overlæge Lars Tue Sørensen
Overlæge Peer Anders Wille-Jørgensen

Mave-tarmsygdomme (medicinsk)

Overlæge, ph.d.Jakob Seidelin
Ledende overlæge Torben Knudsen
Overlæge, klinisk lektor Jørgen Steen Agnholt
Overlæge, ph.d. Søren Lyhne
Klinikchef, overlæge Thomas Møller Jensen

Medicinske nyresygdomme

Ledende overlæge, dr. med. Hans Dieperink
Overlæge, dr. med. Anne-Lise Kamper
Overlæge Kjeld Erik Otte

Neurokirurgi

Overlæge, dr. med. Claus Andersen
Overlæge, dr. med. Mogens Jacobsen
Afdelingslæge Jens Jakob Riis
Afdelingslæge Frederikke Rosendal
Speciallæge Lars Westergaard
Overlæge Peter Duel

Neurologi

Overlæge Jens Anders Gyring
Overlæge, dr.med. Kai Jensen
Overlæge Claus Madsen
Speciallæge Lars Kristian Storr
Afdelingslæge Claus Ziegler Simonsen
Speciallæge Pia Würtzen Norup

Optikere

Optiker Henrik Holton
Optiker Torsten Duedal Jensen

Ortopædkirurgi

Ledende overlæge Sten Larsen
Overlæge Lasse Danborg
Overlæge Boe Falkenberg
Overlæge Søren Fruensgaard
Speciallæge Jørgen Gottlieb
Overlæge Karin Höhndorf
Overlæge Hans Peter Jensen
Overlæge Claus Munk Jensen
Overlæge Hans Gad Johannsen
Overlæge dr. med. Frank Linde
Overlæge Carsten Fladmose Madsen
Professor, overlæge, dr. med. Bjarne Møller-Madsen
Overlæge Anders Odgaard
Overlæge Per Pallesen
Speciallæge Thomas Prynø
Afdelingslæge Bente Schumacher
Overlæge Svend Erik Østgaard
Overlæge Thomas Lind

Plastikkirurgi

Speciallæge Lena Carstensen
Speciallæge Thomas Bo Jensen
Overlæge Peter Siemssen
Speciallæge Lars Bjørn Stolle
Overlæge Anne Lene Wagenblast
Speciallæge Jørgen Hill-Madsen

Plejehjemsassistenter

Sektionsleder Gitte Milling-Ônnerth

Psykiatri

Speciallæge Maj-Britt Abel
Læge Gitte Ahle
Overlæge Eva Bertou
Overlæge Helle Charlotte Baagland
Overlæge Ellen Margrethe Christensen
Overlæge Erik Dahl
Ledende overlæge, dr. med. Susanne Feierskov
Overlæge Matilde Lajer
Overlæge Anne Lindhardt
Overlæge Lis Middelbo Outzen
Overlæge Johan Oehlenschlæger
Professor, overlæge, dr.med. Raben Rosenberg
Overlæge Kim Solstad
Ledende overlæge Nils Lauge Stentoft-Hansen
Overlæge ph.d. Maj Vinberg
Overlæge anne Vollmer-Larsen
Speciallæge Thomas Kirkegaard

Psykologi

Psykolog Bo Snedker Boman
Psykolog Pusjka Helene Cohn
Psykolog Niels Kasper Jørgensen
Psykolog Michael Kaster
Psykolog Lizette Myrting
Psykolog Jens Østergaard Riis

Radiografer

Radiograf Janni Jensen
Radiograf Birthe Degn Jensen
Radiograf Jens Ryttov Adriansen

Røntgenundersøgelse

Overlæge Henning Dons-Jensen
Overlæge Bo Rønn Hansen
Overlæge Michel Bach Hellfritzsch
Overlæge Bo Nyhuus
Overlæge Leif Hovgaard Sørensen
Professor, overlæge, dr. med. Henrik Thomsen
Overlæge Trine Torfing
Overlæge Peter Sommer Ulriksen

Socialmedicin

Ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen

Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedsassistent Inger Lis Andersen
Socail- og sundhedsassistent Morten Horslev Corneliussen
Social- og sundhedsassistent Marianne Driefer Filipsen
Social- og sundhedsassistent Anette Mortensen
Social- og sundhedsassistent Gitte Schneider
Social- og sundhedsassistent Hanne Nygaard Treldal

Sygehjælper

Sygehjælper Hanna Manley Jokumsen
Sygehjælper Gitte Schneider
Sygehjælper Inger Lis Andersen
Sygehjælper Vibeke Dam

Sygepleje

Ledende oversygeplejerske Lis Horstmann Nøddeskou
Sygeplejerske Bettina Bisgaard
Afdelingssygeplejerske Helle Ann Bülow-Olsen
Ledende oversygeplejerske Helle Gert Christensen
Sygeplejerske Gerda Hørup Dalsgaard
Sygeplejerske Peter Dzougov
Ledende oversygeplejerske Lone Glistrup
Afdelingssygeplejerske Heidi Grejsen
Sygeplejerske Frank Flindt Hansen
Sundhedsplejerske Susanne Hede
Sygeplejerske Susanne Lykke Hermansen
Sygeplejerske Gitte Holm
Hjemmesygeplejerske Inge Jekes
Sygeplejerske Lise Lotte Jensen
Afdelingssygeplejerske Susanne Ravn Jørgensen
Afdelingssygeplejerske Heidi Kløve Haugaard-Christensen
Afdelingssygeplejerske Anne Britta Nielsen
Oversygeplejerske Karin Bundgaard Nielsen
Sygeplejerske Bente Nielsen
Oversygeplejerske Carsten Michel Pedersen
Sygeplejerske Elsebeth Poulsen
Sygeplejerske Tina Rasmussen
Ledende oversygeplejerske Poul Erik Ravnsmed
Sygeplejerske Janne Redder
Afdelingssygeplejerske Mette Ring
Afdelingssygeplejerske Pia Sand
Sygeplejerske Sarah Imola Sommer
Afdelingssygeplejerske Karin Fietje Steen
Ledende oversygeplejerske Merete Eshøj Thomsen
Oversygeplejerske Karina Thorsteinson
Sygeplejerske Pernille Thye
Afdelingssygeplejerske Marian Trondhjem
Sygeplejerske Aniette Weibrecht
Overssygeplejerske Niels Pedersen

Tandlæger

Specieltandlæge Ann Bröchner
Tandlæge Bjarne Dietz
Tandlæge Jette Fries
Tandlæge Anne-Marie Monberg de Fønss
Specieltandlæge Kirsten Holm
Tandlæge Flemming Isidor
Overtandlæge Janek Dalsgaard Jensen
Tandlæge Eva Karring
Tandlæge Birgit Kenrad
Tandlæge Morten Kaarup-Christensen
Tandlæge Anne Marie Lynge Pedersen
Overtandlæge Kristian Bøgild Rude
Overtandlæge Henning Tønning
Specieltandlæge Henriette Vedtofte
Tandlæge Vibeke Würtz
Overtandlæge Esben Aagaard
Specieltandlæge Mette Marcussen

Tandplejer

Tandplejer Karin Lassen
Tandplejer Merete Valentinus

Urinvejskirurgi

Ledende overlæge Ulla Geertsen
Læge Mette Lind Holm
Professor, overlæge, dr.med. Lars Lund
Overlæge Peter Lyngdorf
Professor, ledende overlæge Palle Osther
Overlæge Per Zier Rathenborg

Vævs- og celleundersøgelser

Overlæge Eva Balslev
Ledende overlæge, dr. med. Karsten Nielsen
Overlæge, dr. med. Flemming Brandt Sørensen

Øjensygdomme

Overlæge Daniella Bach-Holm
Overlæge Peter Jeppesen
Overlæge Anders Kruse
Speciallæge Christian Lahrmann
Speciallæge Flemming Møller
Speciallæge Inge Stendevad Nielsen
Overlæge Jens Christian Nørregaard
Overlæge Hanne Julian Olsen
Overlæge Jørgen Villumsen

Øre-næse-halssygdomme

Overlæge Troels Bundgaard
Overlæge Aksel Møller Grøntved
Speciallæge Kim Werther
Overlæge Christoffer Holst Hahn
Speciallæge Jacob Melchiors