×

Klager over anvendelse af tvang ved behandling af varigt inhabile patienter

23. december 2017

Du har mulighed for at klage, hvis du f.eks. som pårørende oplever, at der er blevet anvendt tvang til at gennemføre en behandling, hvor det kunne have været undgået.

Det er Tvangsbehandlingsnævnet, som bliver oprettet per 1. januar 2018, der har til opgave at afgøre klagesagen. Styrelsen for Patientsikkerhed bistår Tvangsbehandlingsnævnet med forberedelse af sagerne.

Du kan klage gennem lægen eller tandlægen over beslutningen om tvang. Lægen eller tandlægen har pligt til at indbringe din klage for Tvangsbehandlingsnævnet. Du kan også selv indgive en klage til nævnet via klageskemaet på borger.dk.