×

De regionale patientkontorer

22. januar 2016

Du kan få vejledning om dine klagemuligheder og patientrettigheder ved at henvende dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Patientvejlederen kan også hjælpe dig med at skrive klagen.

Patientvejlederne har viden om sundhedsvæsenets ydelser og specielt i din region og kan rådgive dig om dine muligheder, herunder hvis du vil klage.

Patientvejlederne kan også hjælpe dig med at søge erstatning, hvis du har fået en lægemiddelskade eller er kommet til skade i forbindelse med en behandling i sundhedsvæsenet.

Hver region har et patientkontor, dog har Region Hovedstaden flere patientkontorer på forskellige adresser i regionen. Du kan finde kontaktoplysninger på dit lokale patientkontor på links nedenfor.

Kontakt til patientkontorerne

Region Nordjylland

tlf. 97 64 80 10
patientkontor@rn.dk

Region Midtjylland

tlf. 78 41 04 44
patientkontoret@rm.dk

Region Syddanmark

tlf. 76 63 14 90
patientkontoret@rsyd.dk

Psykiatriens patientvejleder:
tlf. 76 63 10 98
psykiatri@rsyd.dk

Region Sjælland

tlf. 70 15 50 01
patientvejledningen@regionsjaelland.dk

Region Hovedstaden

Amager Hospital
tlf. 38 66 66 31
patientkontoramager@regionh.dk

Bispebjerg Hospital
tlf. 38 66 66 32
patientkontorbispebjerg@regionh.dk

Bornholms Hospital
tlf. 38 66 66 33
patientkontorbornholm@regionh.dk

Frederiksberg Hospital
tlf. 38 66 66 34
patientkontorfrederiksberg@regionh.dk

Frederikssund Hospital
tlf. 38 66 66 35
patientkontorfrederikssund@regionh.dk

Gentofte Hospital
tlf. 38 66 66 36
patientkontorgentofte@regionh.dk

Glostrup Hospital
tlf. 38 66 66 37
patientkontorglostrup@regionh.dk

Helsingør Hospital
tlf. 38 66 66 39
patientkontorhelsingor@regionh.dk

Herlev Hospital
tlf. 38 66 66 40
patientkontorherlev@regionh.dk

Hvidovre Hospital
tlf. 38 66 66 42
patientkontorhvidovre@regionh.dk

Nordsjællands Hospital
tlf. 38 66 66 41
patientkontorhillerod@regionh.dk

Rigshospitalet
tlf. 38 66 66 44
patientkontorrigshospitalet@regionh.dk

Psykiatrisk center Sct. Hans
tlf. 46 33 46 99
patientkontor@shh.regionh.dk