×

Din kørekortsag i Styrelsen for Patientsikkerhed

Opdateret 20. april 2016

Sagsbehandlingstiden i Styrelsen for Patientsikkerhed kan variere. Typisk behandler vi sagen på 2 uger.

Din kørekortssag i Sundhedsstyrelsen

Nye kørekortsregler gældende fra 1. marts 2015

Fornyelse af kørekort ved 70 år kræver ikke længere en lægeerklæring

Folketinget har vedtaget en ændring af færdselsloven af betydning for alle, som fylder 70 år. For de fleste bilister gælder, at kørekortet udløber, når man bliver 70 år. Der ændres ikke ved den udløbsdato, der i dag allerede står på et kørekort, men det kræver ikke længere en lægeerklæring at få det fornyet. Man kan, ved henvendelse til Borgerservice, få kørekortet fornyet til man er 75 år.

I aldersgruppen fra 75 til 80 år kræver fornyelse en lægeattest og kørekortet udstedes med en gyldighedsperiode på 2 år ad gangen. Fra det 81. år vil gyldighedsperioden fortsat kun være på 1 år ad gangen.

Den nye lov, og en række andre informationer om sagen, findes på Folketingets hjemmeside.

Pr. 1. juli 2017 gælder nye regler på dette område. Læs mere i vores nyhed om de nye regler for kørekort til ældre bilister.

Kørekort- og diabetesattest

Kørekortattest 

Diabetesattest 

Relevant lovgivning

Bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort

Bekendtgørelse af færdselsloven, LBK nr. 1386 af 11. december 2013

Cirkulære 1H nr. 9045 af 1. februar 2013 om kørekort (til politiet og kommunerne)

Vejledning nr. 9584 af 10. oktober 2013 om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Vejledning nr. 9009 af af 27. december 2013 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler