×

Helbred og kørekort

Opdateret 1. august 2017

Her kan du læse mere om reglerne om helbred og kørekort. Med nye regler pr. 1. juli 2017 kræves der ikke længere en lægeattest ved fornyelse af kørekort i gruppe 1(almindelig bil og motorcykel), som udløber på grund af alder. Der kræves som hidtil lægeattest ved første kørekort, ved fornyelse af stort kørekort, og hvis man har en tidsbegrænsning på kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold. 

Kørekort og trafikmedicin

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver praktiserende læger, politiet, andre myndigheder og forvaltninger om trafikmedicinske spørgsmål.

Spørgsmål om helbredsmæssige forhold i relation til kørekort rettes til den praktiserende læge eller relevant sygehuslæge, som ved behov kan søge vejledning hos enhederne for Tilsyn og Rådgivning i Randers, Kolding eller København afhængigt af bopæl. Det samme gælder spørgsmål til ansøgning om dispensation for styrthjelm eller sikkerhedssele.

Lovgivning

Vejledning nr. 9693 af 1. august 2017 om helbredskrav til kørekort. Læs også pdf-venlig version

Bekendtgørelse om kørekort BEK nr 815 af 21/06/2017(kørekortbekendtgørelsen)