×

Refusion af udgifter til behandling i udlandet

Opdateret 19. december 2017

Her kan du læse om mulighederne for at søge refusion, hvis du under ophold i EU/EØS/Schweiz har opsøgt læge, hospital m.m. og fået en regning.

Hvis du vil søge refusion af regningen, har du følgende to muligheder.

1. Refusion efter EU-reglerne om det blå kort

Har du vist dit blå EU-sygesikringskort, men alligevel fået en regning, har du sandsynligvis betalt egenbetaling. Egenbetaling kan ikke refunderes.

Har du ikke vist det blå kort, eller har du fået en regning på mere end egenbetalingen, kan du søge refusion ved at sende en ansøgning og alle (originale) regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.

Når vi modtager din ansøgning m.v., sender vi din sag til det land, hvor du modtog behandling. Det skyldes, at det blå kort giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgere i behandlingslandet. Det er derfor også myndighederne i behandlingslandet, der afgør, hvor meget du kan få refunderet.

Vær opmærksom på, at der kan gå lang tid, før vi får svar fra udlandet og kan udbetale en eventuel refusion.

Ansøgning

Vi modtager for tiden et meget stort antal ansøgninger. Der vil derfor typisk gå flere måneder, før du får en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning og sendt din sag til de udenlandske myndigheder.

Ansøgning og vejledning - behandling i udlandet - Husk at gemme skemaet inden du sender det, hvis du udfylder det elektronisk.

Fuldmagt (skal udfyldes, hvis en anden søger refusion på dine vegne)

Ansøgning og vejledning - medicin købt i udlandet (Hvis din ansøgning kun vedrører køb af medicin) - Husk at gemme skemaet inden du sender det, hvis du udfylder det elektronisk.

2. Refusion efter danske regler

Har du betalt for behandling på et offentligt eller privat behandlingssted i EU/EØS, kan du søge om tilskud hos din region.

Udgifter til behandling i EU/EØS refunderes med det beløb, som behandlingen koster i Danmark. Du kan ikke få mere i tilskud/refusion, end den pris du har betalt for behandlingen i udlandet. Du kan læse mere om reglerne på siden Tilskud til behandling købt i udlandet.

Hvis det drejer sig om tilskud til receptordineret medicin, som du har købt på et udenlandsk apotek, skal du søge om tilskud til medicin digitalt hos Lægemiddelstyrelsen.