×

Grænsearbejderes familiemedlemmer

3. december 2015

Gælder denne vejledning for dig?

Vejledningen gælder for dig, hvis du er familiemedlem til en grænsearbejder, der arbejder i Danmark og har fået en blanket E106 fra Danmark, som er registreret af myndighederne i dit bopælsland. Blanketten benyttes dog ikke i de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island).

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder blanketter E106.

Det afhænger er lovgivningen i dit bopælsland, om du kan betragtes som et familiemedlem.

Vejledningen gælder ikke for dig i følgende tilfælde:

  • Hvis du har en selvstændig ret til sygesikring i dit bopælsland, fx fordi du arbejder eller får pension.
  • Hvis du er barn af en grænsearbejder og arbejder i bopælslandet eller er medforsikret under din anden forælder efter bopælslandets lovgivning.

Behandling i dit bopælsland

Du kan få behandling på hospitaler og hos læger og andre behandlere, som har aftaler med det offentlige sundhedsvæsen, når blanketten E106 er registreret af myndighederne i bopælslandet, eller når du har bopæl i et nordisk land (Sverige, Norge, Finland og Island).

Du har ret til behandling på samme vilkår som borgere, der er offentligt sygesikrede i det land, hvor du bor. Vær opmærksom på, at du i nogle lande skal betale en egenbetaling, når du går til læge.

Behandling under rejse til et andet EU/EØS-land eller Schweiz (det blå EU-sygesikringskort)

Du har ret til den behandling, du får behov for, når du er på rejse i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, end dit bopælsland. Du skal vise det blå EU-sygesikringskort. På rejse i de nordiske lande kan du nøjes med at dokumentere, at du bor i et nordisk land.

Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig. Du har ret til behandling på samme vilkår som borgere, der er offentligt sygesikrede i det land, hvor du modtager behandling. Vær opmærksom på, at du i nogle lande skal betale en egenbetaling.

Her kan du læse mere om, hvordan du er dækket med det blå EU-sygesikringskort.

Hvordan får du et blåt EU-sygesikringskort?

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det blå EU-sygesikringskortet. Kortet er gratis. Hvis du allerede har et kort fra Danmark, skal du først anmode om et nyt, når det udløber.

Du kan bestille kortet ved at ringe til Udbetaling Danmark, International Sygesikring, på telefon 70 12 80 81.

Tilskud til behandling, som du tager til et andet EU/EØS-land for at få

Hvis du vælger at gå til tandlæge i et andet EU/EØS-land end dit bopælsland, eller du får behandling hos en læge eller på et privathospital m.v., kan du søge om tilskud til behandlingen fra Danmark.

Det er ikke alle behandlinger, der gives tilskud til. Nogle gange skal du have en forhåndsgodkendelse til sygehusbehandling. Hvis du ikke vil risikere at stå tilbage med en regning, du ikke kan få tilskud til, skal vi opfordre dig til at læse mere om reglerne her

Hvordan søger du om tilskud fra Danmark?

Her kan du se, hvilke myndigheder der giver tilskud til de forskellige behandlinger.  Du skal søge i den kommune eller region i Danmark, som du senest har boet i. Hvis du ikke har boet i Danmark, skal du søge i den kommune eller region i Danmark, hvor den fra din familie, som er grænsearbejder, arbejder.

Sammen med din ansøgning skal du altid sende en kopi af dit blå EU-sygesikringskort og af det særlige sundhedskort, som er udstedt til den fra din familie, som er grænsearbejder.

Når du bor i Schweiz

Du kan ikke få tilskud til planlagt behandling, du selv søger i et andet EU/EØS-land, når du bor i Schweiz.

Behandling i Danmark

Når du bor i Estland, Finland, Island, Lichtenstein, Litauen, Nederlandene (Holland), Norge, Sverige eller Tjekkiet gælder følgende:

Du har ret til alle behandlinger m.v. i Danmark på samme vilkår som danske gruppe 1-sikrede.

Vær opmærksom på, at der i visse tilfælde er krav om, at du har en henvisning til behandling, fx ved behandling hos en speciallæge eller sygehusbehandling. Du skal vise dit blå EU-sygesikringskort, når du skal have behandling i Danmark.

Når du bor i Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien. Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ungarn eller Østrig gælder følgende:

Behandling undtagen planlagt sygehusbehandling

Du har ret til alle behandlinger m.v. i Danmark, bortset fra planlagt sygehusbehandling, hvor der gælder særlige regler. Du har ret til behandling på samme vilkår som danske gruppe 1-sikrede.

Vær opmærksom på, at der i visse tilfælde er krav om, at du har en henvisning til behandling, fx ved behandling hos en speciallæge eller sygehusbehandling. Du skal vise dit blå EU-sygesikringskort, når du skal have behandling i Danmark.

Planlagt sygehusbehandling

Du har ret til gratis planlagt sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark i følgende tilfælde:

  •  Hvis du får behov for sygehusbehandling, når du er i Danmark

Du skal vise dit blå EU-sygesikringskort. Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig. De danske regler om information, frit og udvidet frit sygehusvalg mv. gælder også for dig. Ligesom reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse.

  • Hvis du har en forhåndsgodkendelse til at få behandling i Danmark

Du kan søge via sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland om en forhåndstilladelse til at rejse til Danmark for at få planlagt sygehusbehandling. Du har krav på en forhåndstilladelse, hvis du ikke kan få behandlingen rettidigt i dit bopælsland. Du får tilladelsen på en såkaldt blanket S2/ E112. Om du har ret til en tilladelse afgøres af Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring, men du skal søge om tilladelse via sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland.

  • Hvis du har en erklæring fra sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland om, at den behandling, du ønsker at få i Danmark, ikke er omfattet af en forhåndsgodkendelsesordning efter reglerne i bopælslandet.

Når du bor i Schweiz gælder følgende:

Du har ret til gratis planlagt sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark i følgende tilfælde:

  • Du har ret til den behandling, du får behov for, når du er på rejse i Danmark

Du har ret til behandling på samme vilkår som danske gruppe 1-sikrede.

Det er lægen, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig.

Du skal vise dit blå EU-sygesikringskort.

  • Hvis du har en forhåndsgodkendelse til at få behandling i Danmark

Du kan søge via sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland om en forhåndstilladelse til at rejse til Danmark for at få planlagt sygehusbehandling.

Du har krav på en forhåndstilladelse, hvis du ikke kan få behandlingen rettidigt i dit bopælsland.

Du får tilladelsen på en såkaldt blanket S2/ E112.

Om du har ret til en tilladelse, afgøres af Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring, men der skal søges om tilladelse via sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland.

Sygehusbehandling mod betaling i Danmark

Hvis du ikke har ret til gratis sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark, kan du evt. få behandlingen mod betaling.

Du skal selv kontakte sygehuset eller sygehusafdelingen.

Hvis du har brug for vejledning om dine rettigheder, kan du kontakte en patientvejleder

Regelgrundlag

Denne vejledning giver en samlet beskrivelse af grænsearbejderes familiemedlemmers ret til behandling efter følgende regler: