×

Grænsearbejdere

15. januar 2018

Er du grænsearbejder?

Du er grænsearbejder, hvis du bor i ét EU-/EØS-land og arbejder i et andet EU-/EØS-land. Reglerne gælder også for Schweiz.

Hvis du ikke kommer hjem til dit bopælsland mindst en gang om ugen, har du normalt ikke en grænsearbejders rettigheder.

Hvis du arbejder i Danmark og bor i et andet EU-/EØS-land, f.eks. Sverige eller Tyskland, er det Udbetaling Danmark der afgør, om du skal have rettigheder som en grænsearbejder.

Hvis du bor i Danmark og arbejder i et andet EU-/EØS-land, skal du henvende dig til myndighederne i dit arbejdsland for at blive registreret som grænsearbejder.

Dine rettigheder som grænsearbejder

Som grænsearbejder har du ret til alle offentlige sundhedsydelser både i det land, hvor du bor, og i det land, hvor du arbejder.

Disse sundhedsydelser skal gives til dig på samme vilkår som gælder for personer, der i øvrigt er sygesikret i det pågældende land.

Det betyder, at du skal betale en eventuel egenbetaling, hvis personer, som er sygesikret i det pågældende land, skal betale en egenbetaling. Hvis der ikke er egenbetaling, er sundhedsydelserne gratis for dig.

Hvis du arbejder i Danmark og bor i et andet EU-/EØS-land, har du normalt ret til at få et såkaldt ’særligt sundhedskort’. Det giver dig de samme rettigheder, som hvis du havde det almindelige sundhedskort, det vil sige f.eks. gratis behandling hos alment praktiserende læge og speciallæge og gratis sygehusbehandling. Du skal selv betale dele af regningen, hvis du f.eks. går til tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor.

Det er Udbetaling Danmark, der udsteder det særlige sundhedskort. Du ansøger om det via borger.dk.

Udvidede rettigheder

Du kan helt frit vælge, om du vil søge behandling i dit bopælsland eller i dit arbejdsland.

Du har udvidede rettigheder, fordi du har de fulde rettigheder i begge lande.

EU-Kommissionen har udtalt, at en grænsearbejder har ret til assisteret reproduktion (kunstig befrugtning) i både bopælslandet og arbejdslandet, også selv om regler om et begrænset antal forsøg.

Når du rejser i udlandet

Hvis du rejser midlertidigt til et andet EU-/EØS-land, f.eks. på ferie, skal du bruge det blå EU-sygesikringskort, som du har fået udstedt af dit arbejdsland. Du kan ikke bruge det blå EU-sygesikringskort i dit bopælsland og dit arbejdsland.

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort.

Grænsearbejderes familiemedlemmer

Der gælder særlige regler for de rettigheder, der gælder for grænsearbejderes familiemedlemmer. Du finder en beskrivelse af reglerne på siden om grænsearbejderes familiemedlemmer.