×

Det blå EU-sygesikringskort

Opdateret 6. februar 2018

Det er vigtigt, at du husker det blå kort ved ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Se filmen Always travel with your European Health Insurance Card (EHIC) eller læs teksten her på siden for at få oplysninger om, hvad det blå EU-sygesikringskort dækker i de enkelte lande.

Vær opmærksom på, at det blå kort ikke er et alternativ til rejseforsikring. Det dækker f.eks. ikke behandling på private behandlingssteder eller omkostninger såsom hjemtransport. Overvej derfor altid også at tegne en privat rejseforsikring, så du er dækket på din rejse.

 

Hvad er det blå kort?

 • Det blå kort er dokumentation for, at du er sygesikret efter EU-reglerne og har ret til behandling i et andet EU/EØS-land eller Schweiz til udgift for den danske stat.
 • Du kan anvende det blå kort, når du skal opholde dig uden for Danmark i op til et år, uden at du bliver sygesikret i et andet EU/E&ØS-land eller Schweiz.
 • EU-reglerne er: EU-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger m.v.

Hvilken behandling mv. har jeg ret til?

 • Du har ret til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin m.v. fra den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Behovet vurderes i forhold til den konkrete behandling og opholdets planlagte varighed. Den behandlende læge afgør, om der er behov for behandling under opholdet.
 • Du har ret til behandling m.v. på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikrede i det land, du opholder dig i. Det kan betyde en vis egenbetaling, hvis opholdslandets borgere i en tilsvarende situation også skal betale.
 • Vær opmærksom på, at du kan få en høj regning, hvis du ikke viser det blå EU-sygesikringskort eller hvis du opsøger en privat læge.

Hvad dækker det blå kort ikke?

 • Du kan ikke med det blå kort få dækket behandling hos private læger, hospitaler m.v., som ikke er en del af landets offentlige sygesikring.
 • Du kan ikke med det blå kort få lægeordineret hjemtransport.
 • Du kan ikke få hjemtransport ved død.
 • Du kan ikke bruge det blå kort, hvis du tager til udlandet med det formål at få behandling. Men du kan evt. få tilskud efter andre regler. Læs mere om tilskud til behandlings købt i udlandet.

Kan jeg få det blå kort?

Du har ret til det blå kort fra Danmark, hvis:

 • Du er sygesikret i Danmark efter EU-reglerne, og
 • du er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz,
 • du er flygtning eller statsløs efter FN-konventioner, eller
 • du er familiemedlem til en af disse borgere.

Hvor og hvordan kan jeg få det blå kort?

 • Du skal selv bestille det blå kort på www.borger.dk. Kortet er gratis.
 • Bor du ikke i Danmark, eller arbejder du i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring, der afgør, om du har ret til det blå kort fra Danmark.
 • Er du dansk pensionist og bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du søge om det blå kort hos Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikring.

Hvad gør jeg, hvis mine forhold ændres?

Du har pligt til at informere Udbetaling Danmark om ændringer i dine forhold, som har betydning for din ret til det blå kort. Det gælder fx, hvis du flytter til eller skal arbejde i udlandet.

Hvad gælder i de nordiske lande, også for tredjelandeborgere?

Der gælder særlige regler ved ophold i et andet nordisk land (Finland, Island, Norge og Sverige). Det er en følge af den nordiske konvention om social sikring.

De særlige regler indebærer, at:

 • Alle, der har bopæl og er sygesikrede i Danmark, har - uanset statsborgerskab - ret til nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin m.v. fra den offentlige sygesikring i det land, de opholder sig i;
 • Behandling m.v. under ophold i et andet nordisk land gives på samme betingelser og vilkår som ved brug af det blå kort, se oplysningerne ovenfor;
 • Det blå kort ikke nødvendigvis skal medbringes ved rejser i de nordiske lande. Hvis du bliver bedt om at dokumentere, at du er sygesikret i Danmark, er det typisk tilstrækkeligt at vise dit gule sundhedskort;
 • Hvis en læge vurderer, at du på grund af sygdom skal rejse hjem på en dyrere måde end oprindeligt planlagt, kan du få merudgiften betalt af den myndighed/det hospital, der arrangerer hjemtransporten. Hvis du undtagelsesvist selv arrangerer en særlig hjemtransport, skal du være opmærksom på, at det er myndighederne i opholdslandet, der bestemmer, om du kan få merudgifterne refunderet. Der skal altid foreligge en skriftlig erklæring fra en læge i op-holdslandet, som bekræfter dit behov for at benytte en dyrere hjemtransportform.

Sådan er du dækket med det blå kort i EU/EØS-landene og Schweiz

Belgien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Belgien.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Belgien hos offentlige sygekasser eller forbindelsesorganet:

RIZIV - Dienst Geneeskundige Verzorging
Internationale relaties
Tervurenlaan 211
BE-1150 BRUSSEL

Telefon: +32 2 739 71 11
E-mail: rir@riziv.fgov.be
Hjemmeside: http://www.riziv.be

Bulgarien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Bulgarien.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Bulgarien hos forbindelsesorganet:

National Health Insurance Fund
1, Krichim Str.,
Sofia 1407
Bulgaria

Telefon: +359 2 965 9116
E-mail: jvatkova@nhif.bg / tbukovski@nhif.bg
Hjemmeside: www.nhif.bg

Cypern

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

OBS! Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge det blå kort i den nordlige del af Cypern, der ikke er kontrolleret af regeringen i Republikken Cypern.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Cypern.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Cypern hos forbindelsesorganet:

Ministry of Health – Medical Services
10 Marcou Dracou
Pallouriotissa
1448 Nicosia
Cyprus

Telefon: +357 22 605300
E-mail: sstratis@moh.gov.cy
Hjemmeside: www.moh.gov.cy

Estland

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Estland.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Estland hos forbindelsesorganet:

Eesti Haigekassa (Estonian Health Insurance Fund)
Lastekodu 48
EE-10144 Tallinn
Estonia

Telefon: +372 669 6630 /16363 (nationalt nummer)
E-mail: info@haigekassa.ee
Hjemmeside: www.haigekassa.ee/en

Finland

 • Husk altid at vise dit blå kort*.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

*En særlig nordisk aftale gør, at du kan nøjes med at vise dit gule sundhedskort, som også dokumenterer din ret til samme behandling som med det blå kort. Vi anbefaler dog, at du har det blå kort med.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Finland.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Finland hos forbindelsesorganet KELA:

Kansaneläkelaitos
Kymenlaakson
KV-Tilitysyksikko
Valtakatu 40
FI-45700 Kuusankoski

Telefon: + 358 20 634 0200
Email: kymenlaakso.kv@kela.fi
Hjemmeside: www.kela.fi

Frankrig

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Frankrig.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Læs her om reglerne i Frankrig. Du kan også få flere oplysninger ved at kontakte den franske sygesikring www.ameli.fr eller forbindelsesorganet:

CLEISS (Centre of European and International Liaisons for Social Security)
11, rue de la Tour des Dames
F-75436 Paris Cedex 09
France

Telefon: +33 1 45 26 33 41
E-mail: 
ceam@cleiss.fr
Hjemmeside
: www.cleiss.fr

Grækenland

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Grækenland.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Grækenland hos forbindelsesorganet:

National Organization for Healthcare Services Provision (EOPPY)
39 Kifissias Avenue
151 23 Maroussi
Athens
Greece

Telefon: +30 210 8110 903 / +30 2010 8110 904 osv. op til +30 210 8110 931
E-mail: ehic@eopyy.gov.gr
Hjemmeisde: www.eopyy.gov.gr

Irland

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Irland.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Irland Health Service Executive www.hse.ie eller hos forbindelsesorganet:

Department of Health and Children
Hawkins House
Baile Atha Cliath 2
IRL-Dublin 2

Italien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Italien hos de offentlige sygekasser: Azienda Unitá Sanitaria Locale – ASL, eller hos forbindelsesorganet:

Ministero della salute
Direzione generale della, Programmazione sanitaria
Ufficio 8°
c.a. Dott. Alessio Nardini
Viale Giorgio Ribotta, n. 5
I-00144 Roma

Telefon: +39 06 5994 5219
E-mail: mobileuropa.dgprog@sanita.it
Hjemmeisde: www.salute.gov.it

Kroatien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Kroatien.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Kroatien hos forbindelsesorganet:

Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje (HZZO) /Croatian Health Insurance Fund (CHIF)
Margaretska 3
HR-10000 Zagreb
Croatia

Telefon: +385 1 4806 333
E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr
Hjemmeside: www.hzzo.hr/eng  

Letland

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Letland.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Letland hos forbindelsesorganet:

Nacionālais veselības dienests (NHS) – The National Health Service
Cēsu iela 31 k-3,
LV-1012, Rīga
Latvija 

Telefon: +371 80001234 og +371 67043700
E-mail:
nvd@vmnvd.gov.lv
Hjemmeside:
www.vmnvd.gov.lv

Litauen

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Litauen.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Litauen hos forbindelsesorganet:

Valstybinė ligonių kasa (VLK)
The National Health Insurance Fund
Europos aikštė 1
LT-03505 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 236 41 00
E-mail:
vlk@vlk.lt
Hjemmeside:
http://www.vlk.lt

Luxembourg

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Luxembourg.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Luxembourg hos forbindelsesorganet:

Caisse Nationale de Santé (CNS) – National Health Fund
125, route d'Esch
L-2980 Luxembourg

Telefon: +352 2757 1
E-mail: cns@secu.lu
Hjemmeside: www.cns.lu

Malta

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Malta.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Malta hos:

Department for Policy in Health - Health Care Funding
Ground Floor
Ex- Outpatients Building
St. Luke's Hospital
G'Mangia PTA 1010
Malta

Telefon: +356 2595 2400
E-mail: entitlement.health@gov.mt
Hjemmeside: www.ehealth.gov.mt

eller forbindelsesorganet:

Entitlements Unit
Ministry of Health
15, Palazzo Castellania
Merchants Street
Valetta CMR 02
MALTA

Nederlandene (Holland)

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Nederlandene (Holland).

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Nederlandene (Holland) hos:

Zilveren Kruis
Telefon: +31 33 445 68 70
E-mailgbr@zilverenkruis.nl

eller hos forbindelsesorganet:

CAK
P.O. Box 84030
NL 2508 AA  Den Haag
The Netherlands

Telefon: +31 88 711 5551
E-mail: PostbusVB@hetcak.nl
Hjemmeside: www.hetcak.nl

Polen

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Polen.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Læs her om reglerne i Polen. Du kan få flere oplysninger om reglerne for sygesikring i Polen hos forbindelsesorganet:

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
National Health Fund Poland
Ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
Poland

Telefon+48 (22) 572 62 68
E-mail: 
ca17@nfz.gov.pl
Hjemmeside
: www.nfz.gov.pl

Portugal

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel. 

 Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Portugal.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Portugal hos forbindelsesorganet:

Administracão Central do Sistema de Saúde (ACSS)
Parque de Saúde de Lisboa
Edifício 16
Avenida do Brasil, 53 
Lisboa 1700-063 
Portugal

Telefon: +351 217 925 800
E-mail: geral@acss.min-saude.pt
Hjemmeside: www.acss.min-saude.pt

Rumænien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Rumænien. 

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Rumænien hos forbindelsesorganet:

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE (CNAS)
Calea Calarasilor nr. 248
Bloc S19, Sector 3
Bucuresti
Romania

Telefon: +40 372 309 250 / +40 372 309 105
E-mail: eu@casan.ro
Hjemmeside: www.cnas.ro

Slovakiet

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Slovakiet. 

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Læs om sundhedsvæsenet i Slovakiet. Du kan få mere information om reglerne for sygesikring ved at kontakte en af de tre sygekasser:

General Health Insurance Company, Inc.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
www.vszp.sk

Health Insurance Company Dôvera, Inc.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
www.dovera.sk

Union Health Insurance Company, Inc.
Union zdravotná poisťovňa, a. s.
www.unionzp.sk

eller forbindelsesorganet:

Department of International Relations and Clearance
Health Care Surveillance Authority
Zellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovakia

Telefon:+421 220 856 226
E-mail: web@udzs-sk.sk
Hjemmeside
: www.udzs-sk.sk

Slovenien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Slovenien. 

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Slovenien hos forbindelsesorganet:

Health Insurance Institute of Slovenia (ZZZS)
Mikolosiveca 24
1507 Ljubljana
Slovenien

Telefon: +386 1 30 77 300
E-mail: DI@zzzs.si
Hjemmeside: www.zzzs.si

Spanien

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Spanien.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Spanien hos de regionale sundhedsmyndigheder eller forbindelsesorganet:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Ministry of Health, Consumption and Social Welfare)

Paseo del Prado 18-20 Planta 11, despacho 1120

E-28014 Madrid, Spain  

Telefon: +34 901 400 100
E-mail: oiac@mscbs.es
Hjemmeside: www.mscbs.es

Storbritannien og Nordirland (UK)

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Storbritannien. 

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Storbritannien hos: National Health Service (NHS) og i Nordirland hos: Health and Social Care in Northern Ireland (HSCNI)

eller hos forbindelsesorganet:

Overseas Healthcare Team
Room M0135
Shared Services Debt Management Client Referral Centre
Durham House, Washington
Tyne and Wear
NE38 7SF, United Kingdom

Telefon: +44 191 218 1999
E-mail:
Overseas.Healthcare@dwp.gsi.gov.uk
Hjemmeside:
www.nhs.uk

Sverige

 • Husk altid at vise det blå kort eller det gule sundhedskort*.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel

*En særlig nordisk aftale gør, at du kan nøjes med at vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i norden. Sundhedskortet dokumenterer, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Sverige. 

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Sverige i folderen "Värd av personer från andra länder" eller hos forbindelsesorganet:

Försäkringskassan
Box 1213
62123 Visby
Sverige

Telefon: 0771-524 524
Email: huvudkontoret@forsakringskassan.se
Hjemmeside: www.forsakringskassan.se

Tjekkiet

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Tjekkiet.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Tjekkiet hos forbindelsesorganet:

Kancelář zdravotního pojištěni (Health Insurance Bureau)
Nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
Czech Republic

Telefon: +420 236 033 411
E-mail: info@kancelarzp.cz
Hjemmeside: www.kancelarzp.cz

 

Tyskland

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Tyskland.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

På hjemmesiden EU-patienten.de kan du finde information om det tyske sundhedsvæsen. Du kan få flere oplysninger om reglerne for sygesikring hos forbindelsesorganet:

GKV Spitzenverband
Deutsche Verbindungsstelle
Krankenversicherung - Ausland
Pennefeldsweg 12 c
DE-53177  Bonn
Germany

Telefon:  +49 228 9530-0
E-mail: post@dvka.de
Hjemmeside: www.dvka.de

Ungarn

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Ungarn.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Ungarn hos forbindelsesorganet:

National Institute of Health Insurance Fund Management
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
Váci út 73/A
1139 Budapest
Hungary

Telefon: +36 1 350 1618
E-mail: nemzetk@neak.gov.hu
Hjemmeside: www.neak.gov.hu  

Østrig

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Østrig. 

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne i Østrig hos de offentlige sygekasser (Gebietskrankenkasse – GKK):

eller hos forbindelsesorganet:

Hauptverband der Österreichischen
Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
Postfach 600
1031 Wien
Austria

Telefon: +43 (0)1 711 32-0
E-mail: PosteingangAllgemein@sozialversicherung.at
Hjemmeside: www.hauptverband.at  

Island

 • Husk altid at vise det blå kort eller det gule sundhedskort*.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel

*En særlig nordisk aftale gør, at du kan nøjes med at vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i norden. Sundhedskortet dokumenterer, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Island.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Island hos forbindelsesorganet:

Sjúkratryggingar Íslands
Laugavegur 114
150 Reykjavik
Island

Telefon: +354 515 0002
E-mail: international@sjukra.is
Hjemmeside
: www.sjukra.is

Liechtenstein

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Liechtenstein.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Liechtenstein hos forbindelsesorganet:

Amt für Gesundheit (AG) – Office of Public Health
Äeulestrasse 51
9490 Vaduz
Liechtenstein

Telefon: +423 236 73 46
E-mail: info.ag@llv.li
Hjemmeside: https://www.llv.li/#/1908/amt-fur-gesundheit  

Norge

 • Husk altid at vise det blå kort eller det gule sundhedskort*.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel

*En særlig nordisk aftale gør, at du kan nøjes med at vise det gule sundhedskort, hvis du får brug for behandling under ophold i norden. Sundhedskortet dokumenterer, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Norge.

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Norge hos forbindelsesorganet:

HELFO
Postboks 2415,
N-3104 Tønsberg
Norge

Telefon: +47 800 43 573
E-mail: 800helse@helsenorge.no

 

 

Schweiz

 • Husk altid at vise det blå kort.
 • Søg behandling inden for det offentlige sundhedsvæsen.
 • Gem alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisninger og recepter til brug for evt. refusion af den offentlige andel.

Se på EU-Kommissionens hjemmeside, hvordan du er dækket med det blå kort i Schweiz. 

Kontaktoplysninger – hvis du vil vide mere

Du kan få oplysninger om reglerne for sygesikring i Schweiz hos forbindelsesorganet:

Gemeinsame Einrichtung KVG
Industriestrasse 78
CH-4609 Olten
Switzerland

Telefon: +41 (0)32 625 30 30
E-mail: info@kvg.org
Hjemmeside: https://www.kvg.org/en/home.html

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om det blå EU-sygesikringskort på Europa-Kommissionens hjemmeside