×

Domme

Opdateret 28. marts 2017

Når Ankenævnet for Patienterstatningen har afgjort din sag, er der ikke flere klagemuligheder i det administrative system. Du kan dog få prøvet afgørelsen ved domstolene. Det sker ved, at du indgiver en stævning ved retten – normalt i samarbejde med en advokat.

Du skal senest indgive stævning seks måneder efter, at du har modtaget afgørelsen fra Ankenævnet for Patienterstatningen. Her kan du se de domme, der er afsagt på området. Der bliver hvert år afsagt cirka 70 domme på området.

 • Sønderborg 30/5-2017

  En patient fik amputeret benet som følge af komplikationer til behandling for blærekræft. Patienten havde ikke ret til erstatning, da skaden var en hændelig komplikation, der ikke var tilstrækkelig alvorlig.

 • Glostrup 5/4-2017

  Patientens kognitive gener skyldtes ikke ECT-behandlingen. Ankenævnet skulle ikke dække patientens udgifter til indhentelse af forskellige speciallægeerklæringer.

 • Frederiksberg 3/3-2017

  Det var velindiceret at fjerne bugspytkirtlen, galdeblæren og tolvfingertarmen på grund af mistanke om kræft i bugspytkirtlen. Patienten var ikke var påført skade som følge af, at han følte sig fejlinformeret om risikoen for at udvikle egentlig kræft.

 • Næstved 23/2-2017

  Patienten var ikke påført en skade ved behandlingen og havde ikke ret til erstatning. Synsnedsættelsen kunne med overvejende sandsynlighed ikke være undgået ved tidligere iværksat behandling.

 • Odense 23/2-2017

  Patienten havde ret til erstatning og godtgørelse som følge af forsinket diagnose og behandling af brud i håndleddet. Retten vurderede, at Patienterstatningens afgørelse om afslag på erstatning stod i modsætning til den tidligere afgørelse om ansvaret, og at den derfor ikke kunne lægges til grund.

 • Østre Landsret 22/2-2017

  Der var ikke grundlag for at tilsidesætte ankenævnet vurdering, hvorefter det varige mén var fastsat til 18 procent og erhvervsevnetabet til skønsmæssigt 50 procent. Påstanden om prøvelse af årslønnens størrelse blev afvist, idet landsretten fandt, at dette spørgsmål allerede var endeligt afgjort.

 • Aalborg 7/2-2017

  Patienten, der var påført en skade i form af beskadigelse af armhulenerven på højre arm, havde ikke ret til erstatning for erhvervsevnetab. Patienten var på tidspunktet for retssagen under uddannelse. Det var på tidspunktet, hvor ankenævnet traf afgørelse, ikke muligt at skønne over, hvad patientens erhvervsevnetab på længere sigt ville blive. Patientens erhvervsevnetab på tidspunktet for henholdsvis ankenævnets afgørelse, retssagen samt dommens afsigelse udgjorde ikke mindst 15 procent.

 • Helsingør 6/2-2017

  En patient havde ret til erstatning, fordi han næsten mistede synet på højre øje i forbindelse med en operation for grå stær. Hans samlede øjengener havde nedsat hans erhvervsevne med halvdelen, men erhvervsevnetabet var ikke fuldt ud en følge af behandlingsskaden. Erhvervsevnetabet efter behandlingsskaden blev vurderet til skønsmæssigt 25 procent.

 • Vestre Landsret 31/1-2017

  Patientens eventuelle krav på erstatning var forældet efter den 3-årige forældelsesfrist. Patienten burde senest den 17. juni 2009 have fået kendskab til skaden, og at denne kunne være forårsaget af laseroperationen. Selvom patienten på dette tidspunktet ikke til fulde var klar over følgerne af skaden, løb forældelsesfristen fra dette tidspunkt. Patienten anmeldte først skaden til Patienterstatningen den 8. april 2013.