×

Domme

Opdateret 4. januar 2016

Afgørelser truffet af Ankenævnet for Patienterstatningen kan indbringes for retten. Her kan du se de domme, der er afsagt på området.

Behandlingsskader

Lægemiddelskader