×

Ankenævnet for Patienterstatningen

Opdateret 4. januar 2016

Ankenævnet for Patienterstatningen behandler klager over afgørelser fra Patienterstatningen om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader.

Skal din sag behandles af ankenævnet?

Ankenævnet for Patienterstatningen er ankeinstans.

Din sag skal derfor første behandles af Patienterstatningen. Anmeld din sag til Patienterstatningen.

Hvis du er utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. Find klageskemaer her.