×

Alternativ behandling under indlæggelse

Opdateret 3. april 2009

Stadig flere danskere bruger alternativ behandling som supplement til den behandling, de modtager fra det etablerede sundhedsvæsen, og det vil nogle patienter gerne fortsætte med under deres sygehusophold.

I den forbindelse har Ministeriet for sundhed og forebyggelse bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at skrive til landets sygehuse med opfordring til så vidt muligt at acceptere patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse på sygehus.

På konkret foranledning har Styrelsen for Patientsikkerhed tidligere opfordret til, at sygehusafdelinger så vidt muligt accepterer patientens ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse.

I forlængelse heraf  skal Styrelsen for Patientsikkerhed nu generelt opfordre til, at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters ønsker  om at anvende alternativ behandling under indlæggelse.

Såfremt en patient ønsker at modtage alternativ behandling under indlæggelse, bør den for sygehusbehandlingen ansvarlige læge tage stilling til, om den ønskede alternative behandling kan ske uden gene for arbejdet på afdelingen. Såfremt lægen er bekendt med, at behandlingen vil kunne indebære en risiko for patienten, skal lægen informere patienten herom og fraråde den alternative behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal anbefale, at afdelingens retningslinier angående ovenstående problematik indarbejdes i afdelingens instruks. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at sygehuset ikke skal afholde udgifterne til alternativ behandling, som patienter ønsker at benytte ved siden af den behandling, som varetages af sygehuset.

Orientering til landets sygehuse

Styrelsen for Patientsikkerheds brev til landets sygehuse om alternativ behandling under indlæggelse