×

Styrelsen for Patientsikkerheds råd vedrørende alternativ behandling

Opdateret 18. juli 2017

Kommissorium

Styrelsen for Patientsikkerheds råd vedrørende alternativ behandling (SRAB) skal:

  1. være det overordnede, centrale samarbejdsforum mellem myndigheder og alternative behandlere, repræsenteret via respektive paraplyorganisationer,
  2. være sammensat af et repræsentativt udsnit af udøvere inden for alternativ behandling, både fra registreringsansvarlige og ikke-registreringsansvarlige organisationer,
  3. være forum for tillidsfuld meningsudveksling mellem alternative behandlere og Styrelsen for Patientsikkerhed,
  4. bistå og inspirere Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv.,
  5. være forum for gensidig orientering om nye love, regelsæt og udvikling inden for området, herunder om EU-initiativer samt om danske lovgivningsinitiativer vedrørende alternativ behandling og naturmedicin,
  6. være inspirator til igangsættelse af brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere,
  7. være idé- og initiativskabende forum for relevante udviklingsrelaterede emner inden for det alternative behandlingsområde,
  8. medvirke til formidling af viden om det alternative område til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden
  9. arbejde for en faglig højnelse af den alternative behandlerbranche samt
  10. drøfte integrering af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen.

Kommissoriet kan ændres efter behov som følge af udviklingen på området.

Rådet skal være tværfagligt og beskæftige sig med generelle, overordnede spørgsmål og strategier og ikke tage sig af konkrete sager og forskning.

Underudvalg

Der er nedsat 3 udvalg under Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende alternativ behandling. Det drejer sig om Forskningsudvalget, Det Rådgivende Udvalg og Det Internationale Udvalg.

Se Kommissorium for udvalg under SRAB.

Udredninger, vejledninger mv.

Udredning om Rådets arbejde, 2001-2007

Standardjournal for Registreret Alternativ Behandler (RAB-behandler)

Vejledning på dansk til Standardjournal for Registrerede Alternative Behandlere (RAB)

Rådets medlemmer

Reports in english

Standard Health Journal for Registered Alternative Practitioners (RAP) - pdf, 14 KB

Guide Pamphlet - Danish Standard Consultation Sheet for Registered Alternative Practitioners (RAP) - pdf, 140 KB