×

Alternativ behandling

Opdateret 8. august 2016

Befolkningens brug af alternative behandlere og behandling er øget kraftigt i de senere år.

Som følge af den stigende interesse for alternativ behandling nedsatte Sundhedsstyrelsen i 1985 et kontaktorgan mellem foreninger af alternative behandlere og Sundhedsstyrelsen vedrørende alternative helbredelsesmetoder og -midler, som i dag kaldes Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling.

Området for alternativ behandling er karakteriseret ved at være komplekst og svært at overskue, idet det omfatter behandling og metoder lige fra det videnskabeligt beskrevne til det mere eller mindre udokumenterede.

Kvalitet, virkninger, bivirkninger og interaktioner ved alternativ medicin og behandling er således kun i begrænset omfang dokumenteret, men der er sjældent alvorlige bivirkninger eller komplikationer hertil, om end der i nogle tilfælde er set interaktioner med lægemidler.

Naturmedicin skal i medfør af Lægemiddelloven godkendes af Lægemiddelstyrelsen efter en vurdering af kvaliteten samt af sikkerhed og effekt baseret på en litteraturvurdering.