×

Abortankenævnets tilsynsfunktion

Opdateret 28. april 2017

Abortankenævnet har en forpligtelse til at føre tilsyn med de regionale samråd med det formål at sikre en ensartet behandling af sagerne i hele landet. Forpligtelsen bliver opfyldt ved, at samrådene indsender ca. ¼ af de sager, de har haft under behandling, til gennemsyn i Abortankenævnet.

De sager, hvor et eller flere af Abortankenævnets medlemmer har fundet anledning til bemærkninger, bliver herefter drøftet på de faste møder, hvor det besluttes, om der skal gives bemærkninger til samrådet om sagen.

Endvidere holder Abortankenævnet ca. hvert andet år faglige møder med samrådene. Formålet med møderne er at drøfte relevante problemstillinger med henblik på at sikre en ensartet behandling af sagerne i hele landet.

Tilsynet 2016

Abortankenævnet har i 2016 haft 228 sager til gennemsyn. 54 af sagerne blev drøftet på møde. Abortankenævnet fandt anledning til at give bemærkninger til samrådene i 25 af sagerne. Yderligere afholde Abortankenævnet den 10. november 2016 et fagligt møde med samrådene.

Læs mere om sagerne og det faglige møde i Abortankenævnets årsberetning for 2016.