×

Abortanke­nævnets tilsynsfunktion

22. oktober 2012, Opdateret 20. december 2013

Abortankenævnet har en forpligtelse til at føre tilsyn med de regionale samråd med det formål at sikre en ensartet behandling af sagerne i hele landet. Forpligtelsen bliver opfyldt ved, at samrådene indsender ca. 1/4 af de sager, de har haft under behandling til gennemsyn i Abortankenævnet.

De sager, hvor et eller flere af medlemmerne har fundet anledning til bemærkninger, bliver herefter drøftet på de faste møder, hvor det besluttes, om der skal gives bemærkninger til samrådet om sagen.

Abortankenævnet foretager derudover rejser rundt i landet til møder med samrådene. Sådanne rejser finder sted efter behov, men som hovedregel hvert 2. år.