×

Abortankenævnet

Opdateret 28. april 2017

Abortankenævnet har til opgave at behandle klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd. Det vil sige, at har en person fået afslag fra et samråd, har vedkommende mulighed for at anke afslaget til Abortankenævnet. Samrådet sørger for at indbringe sagen for Abortankenævnet.

Abortankenævnet fører endvidere tilsyn med de regionale samråd.

Abortankenævnet sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Medlemmer

Abortankenævnet består af tre medlemmer, som er udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse: En dommer, en speciallæge i gynækologi og en speciallæge i psykiatri.

Dommere

  • Formand: Dommer Lene Hjerrild
  • Suppleant: Dommer Lone Molsted

Gynækologiske medlemmer

  • Fast medlem: Ledende overlæge Jannie Dalby Salvig
  • Suppleant: Overlæge Karin Sundberg
  • Suppleant: Overlæge Nini Møller

Psykiatriske medlemmer

  • Fast medlem: Overlæge Rie Lambæk Mikkelsen
  • Suppleant: Overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen
  • Suppleant: Overlæge, klinikchef Inger Merete Terp