×

Abortankenævnet

Opdateret 23. marts 2017

Abortankenævnet har til opgave at behandle klager over de afgørelser, der træffes i de regionale abort- og sterilisationssamråd. Det vil sige, at har en person fået afslag fra et samråd, har vedkommende mulighed for at anke afslaget til Abortankenævnet. Samrådet sørger for at indbringe sagen for Abortankenævnet.

Abortankenævnet fører endvidere tilsyn med de regionale samråd.

Abortankenævnet sekretariatsbetjenes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Medlemmer

Abortankenævnet består af tre medlemmer, som er udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse: En dommer, en speciallæge i gynækologi og en speciallæge i psykiatri.

Dommere

Formand: Dommer Lene Hjerrild

Suppleant: Dommer Lone Molsted

Gynækologiske medlemmer

Fast medlem: Ledende overlæge Jannie Dalby Salvig

Suppleant: Overlæge Karin Sundberg

Suppleant: Overlæge Nini Møller

Psykiatriske medlemmer

Fast medlem: Overlæge Rie Lambæk Mikkelsen

Suppleant: Overlæge Kirsten Gøtzsche-Larsen

Suppleant: Overlæge, klinikchef Inger Merete Terp

Lovgivning om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Lov nr. 95 af 7. februar 2008, Sundhedsloven, afsnit VII (kap. 25 - 28) om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Bekendtgørelse nr. 1483 af 19. december 2005 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Vejledning nr. 25 af 4. april 2006 om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Cirkulære nr. 23 af 3. april 2006 om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion

Lovgivning om sterilisation og kastration

Lov nr. 913 af 13. juli 2010, Sundhedsloven, afsnit VIII (kap. 29 - 33) om sterilisation og kastration

Bekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik på kønsskifte

Cirkulære nr. 24 af 3. april 2006 om behandling af sager om sterilisation

Vejledning nr. 9667 af 28. august 2014 om sterilisation

Hjemmeside

Abortnet.dk formidler viden om abort og prævention