Krav til dokumentation af uddannelse

Del sidens indhold med andre

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du opfylde alle dokumentationskravene. Du skal være opmærksom på, at der både er krav om, hvad du skal dokumentere, hvem der skal sende dokumentationen, og hvordan den er udarbejdet. Desuden er der en række formelle krav til dokumentationen.

Dét skal du dokumentere

 1. Du skal sende os dokumentation for din identitet - dvs dit navn, din fødselsdato og dit statsborgerskab (f.eks. relevante, bekræftede sider fra dit pas).

 2. Du skal sende os dokumentation for dit navn, hvis du har skiftet navn, efter du har færdiggjort din uddannelse (f.eks. navneforandringsattest/vielsesattest).

 3. Du skal sende os en oversigt over din uddannelse og din erhvervserfaring i kronologisk rækkefølge (CV).

 4. Du skal sende os dit eksamensbevis (diplom).

 5. Du skal sende os en detaljeret oversigt fra dit uddannelsessted, som beskriver din uddannelsens indhold. Dokumentationen skal bestå af:

  • uddannelsesstedets beskrivelse af uddannelsen
  • betingelser for optagelse
  • den normerede varighed af uddannelsen
  • hvilke fag den teoretiske uddannelse består af. For hvert fag skal det fremgå hvor mange timer du har haft på ugebasis, og hvor mage uger, undervisningen har varet.
  • hvor lang tid de enkelte kliniske undervisningsperioder har varet
  • hvad indholdet har været af de enkelte kliniske undervisningsperioder
  • på hvilke afdelinger eller institutioner den klinisk undervisning (praktik) har fundet sted.

 6. Du skal sende os dokumentation for mindst 12 måneders ansættelse som tandplejer, hvis du har afsluttet din uddannelse mere end 6 år forud for denne ansøgning. Dokumentationen skal bekræfte fuldtidsansættelse og angive detaljerede oplysninger om dine professionelle arbejdsområder.
  Dokumenteret deltidsbeskæftigelse i en periode svarende 12 måneders fuldtidsbeskæftigelse kan ligeledes opfylde kravet om 12 måneders erhvervserfaring, forudsat at erhvervserfaringen er erhvervet inden for de sidste 6 år forud for ansøgningstidspunktet.

 7. Din uddannelsesinstitution skal sende os en erklæring om, at du har gennemført uddannelsen. Erklæringen skal indeholde oplysning om dit navn (skrevet med latinske bogstaver), fødselsdato og hvornår du har påbegyndt og afsluttet din uddannelse. 
   
  Det er uddannelsesinstitutionen, som skal sende erklæringen til os. Vi accepterer den ikke, hvis du selv sender den. Heller ikke selvom du videresender en forseglet kuvert fra uddannelsesinstitutionen. Send eventuelt blanketten Request for confirmation of degree til uddannelsesinstitutionen, og bed dem udfylde den og sende den til os. Ud over det nævnte er der følgende krav til erklæringen:

  • Afsender skal tydelig fremgå af kuverten eller af omslaget.
  • Hvis erklæringen ikke er på engelsk, vurderer vi, om den skal oversættes. Hvis den skal det, sender vi den til dig, hvorefter du skal sørge for, at den bliver oversat af en godkendt translatør. Oversætterens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af oversætteren. Oversætteren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

 8. De relevante myndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet, skal sende os en erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing). Der er følgende krav til erklæringen:

  • Den skal sendes direkte fra de relevante myndigheder til os. Afsender skal tydeligt fremgå. Vi accepterer det ikke, hvis du sender den selv - heller ikke selvom du sender den i en forseglet kuvert. 
  • Erklæringen må maksimalt være 3 måneder gammel, når vi har al den krævede dokumentation fra dig og kan indlede sagsbehandlingen.
  • Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere som tandplejer - altså at du ikke har fået frataget din autorisation. 

 9. Du skal sende os eventuelt supplerende dokumentation og yderligere oplysninger, som du mener, kan have betydning for vores vurderingen af dine uddannelseskvalifikationer.

 10. Du skal vedlægge en fuldmagt, hvis en anden person, f.eks. et jobcentre eller en kommune, varetager din ansøgning. Vi har ikke mulighed for at kontakte myndigheder, universiteter eller lignende og anmode om dokumentation på dine vegne.