Tandplejer uddannet i Danmark

Del sidens indhold med andre

Du kan søge autorisation, når du har bestået en professionsbachelor i tandpleje. Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som tandplejer i Danmark. Du må kun arbejde som og kalde dig tandplejer, hvis du har en autorisation.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation, skal du først:

  • bestå uddannelsen som professionsbachelor i tandpleje (eller bestå en udenlandsk eksamen, som svarer til den danske
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet
  • betale et gebyr.

Når alle betingelser er opfyldt, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Gebyr

Det koster 313 kr.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som tandplejer i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig tandplejer, hvis du har en autorisation. 

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.