De odontologiske fagprøver

Del sidens indhold med andre

De odontologiske fagprøver består af en skriftlig prøve og to mundtlige prøver i Voksen- og Børnepatient. Prøverne foregår på dansk og er gratis.

Skriftlig tværfaglig prøve i odontologi

Den skriftlige prøve i odontologi er på dansk og foregår på Københavns Universitet.

Prøven omfatter fagområderne: cariologi, endodonti, parodontologi, oral rehabilitering/ protetik, oral kirurgi, radiologi, oral fysiologi og pædodonti (børnepatient). 

 • Varighed: 4 timer. 
 • Bedømmelse: bestået/ikke bestået
 • Du skal bestå den skriftlige prøve, før du kan gå op til den mundtlige prøve.
 • Prøven afholdes 1 gang årligt i september. 

Mundtlig fagprøve: Børnepatient

Den mundtlige odontologiske prøve i Børnepatient er på dansk og foregår på Københavns Universitet. Du bliver eksamineret i 4-5 cases, der omfatter børnepatienter.

 • Varighed: 1 times forberedelse samt 1 times eksamination
 • Bedømmelse: bestået/ikke bestået
 • Du skal bestå den skriftlige prøve, før du kan gå op til den mundtlige prøve. 
 • Prøven afholdes to gange årligt i maj og november. 

Mundtlig/praktisk fagprøve: Voksenpatient

Den mundtlige odontologiske prøve i Voksenpatient er på dansk og foregår på Københavns Universitet. Prøven omfatter undersøgelse af en voksenpatient med udarbejdelse af journal og behandlingsforslag.

 • Varighed: 2 times undersøgelse samt 1 times eksamination
 • Bedømmelse: bestået/ikke bestået
 • Du skal bestå den skriftlige prøve, før du kan gå op til den mundtlige prøve.
 • Prøven afholdes to gange årligt i maj og november. 

Niveauet for prøverne svarer til det niveau, der kræves af en dansk odontologisk kandidat.

Tilmelding og afmelding

Når vi har modtaget og godkendt dit bevis for sprogprøven, bliver du automatisk tilmeldt den næstkommende skriftlige fagprøve. Hvis du ikke ønsker at deltage i denne fagprøve, skal du selv melde dig fra prøven. 

Du skal melde dig fra senest 1 måned, før fagprøven finder sted - selve prøvedagen tæller ikke med.

Du melder dig fra via Københavns Universitet. 

Når du har fået adgang til KUs selvbetjeningssystem på KUnet, kan du tilmelde dig de mundtlige fagprøver. 

Antal prøveforsøg

Du har ret til i alt 3 forsøg på at bestå hver fagprøve. Hvis du for sent melder fra eller udebliver fra fagprøven, vil det tælle som ét prøveforsøg.

Sygemelding

Hvis du bliver syg, skal du snarest og senest kl. 9.00 på prøvedagen meddele dette til Sektion for Studieservice.

Du skal dokumentere din sygdom med en lægeerklæring fra egen læge. Lægens stempel og ydernummer skal fremgå af lægeerklæringen.

Sektion for Studieservice skal modtage lægeerklæringen senest tre hverdage efter din sygemelding. Hvis Studieservice modtager sygemeldingen og herefter lægeattest i rette tid, tæller den pågældende fagprøve ikke som et prøveforsøg.

Aflysning

Hvis der er for få tilmeldte, kan vi aflyse fagprøven.

Begrænset antal pladser

Der er et begrænset antal pladser til hver fagprøve. Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser til en konkret prøve, prioriterer StudieServiceCentret mellem ansøgerne. Halvdelen af pladserne reserveres til ansøgere, som ikke tidligere har taget den konkrete prøve. Den anden halvdel reserveres til ansøgere, som har taget den konkrete fagprøve før, men skal op igen. Hvis en af disse grupper ikke optager deres andel af pladserne, fordeles de resterende pladser til den anden gruppe. 

Efterfølgende lægger StudieServiceCentret vægt på ansøgernes studieanciennitet: de udenlandske uddannede tandlæger, som hurtigst kan opnå autorisation, prioriteres først.

Resterende pladser fordeles ved lodtrækning.

Når fagprøverne er bestået 

Når du har bestået både den skriftlige og den mundtlige fagprøve, får vi direkte besked fra Københavns Universitet. Hvis du på det tidspunkt også har bestået kursus i dansk sundhedslovgivning, vil du indenfor 1-2 uger modtage et brev fra os, hvor vi vi fortælle dig om det videre forløb. 

Nyheder ikon

Nyheder og deadlines