Tandlæge - uden for EU, Liechtenstein eller Schweiz

Del sidens indhold med andre

Du skal igennem en ansøgningsproces i seks trin, hvis du vil søge dansk autorisation som tandlæge, og du er uddannet uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, eller hvis du er statsborger i et andet land, end de nævnte. Processen kan i nogle tilfælde vare flere år. Først skal vi godkende din uddannelse, du skal bestå en prøve i dansk og en række fagprøver. Endelig skal du gennemføre en evalueringsansættelse, som til slut skal vurderes. Hvis du får en positiv vurdering efter din evalueringsansættelse, kan du herefter opnå varig autorisation i Danmark. Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som tandlæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig tandlæge, hvis du har en autorisation.

Sådan søger du dansk autorisation

Hvis du

  • er statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller du er statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og er uddannet i et land uden for Danmark eller uden for et af de nævnte lande

skal du igennem seks trin for at opnå dansk autorisation og selvstændigt virke som tandlæge. Hvert trin skal dokumenteres. Vi guider dig gennem hele processen, som varer flere år. 

Hvis du

  • er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har gennemført din uddannelse som tandlæge uden for et af de nævnte lande og
  • har fået anerkendt din uddannelse som tandlæge i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har 3 års erhvervserfaring som tandlæge i det land, som har anerkendt din uddannelse

kan du søge efter EU-reglerne.

Nyheder og deadlines

Indtil du har opnået dansk autorisation og selvstændigt virke, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde. 

Jorden

Seneste nyt

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som tandlæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig tandlæge, hvis du har en autorisation. 

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.  

Tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Som tandlæge i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Uddannelse som specialtandlæge

Når du har opnået dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge, kan du gå i gang med en dansk uddannelse som specialtandlæge. Hvis du allerede har en uddannelse som specialtandlæge fra udlandet, kan du ansøge om en vurdering af den, når du har gennemført din evalueringsansættelse, og du har fået autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge.