Dokumentation 2010 bestemmelserne

Del sidens indhold med andre

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du indsende følgende dokumentation for din uddannelse.

Ortodonti

Print af det elektroniske ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet skal samtidig underskrives.

Attestation for tidsmæssigt gennemførelse af uddannelse

Attestation skal indsendes i original.

Udfyldt skema over tandlægelig beskæftigelse

Alle uddannelseselementer, herunder barselsorlov og længerevarende sygeperioder, skal fremgå af oversigtsskemaet. 

Udfyldt skema for fokuserede ophold

Skemaet skal udfyldes med ansøgers navn, periodens længde samt stempel og underskrift ved hvert ophold. Skemaet skal indsendes i original. 

Eksamensbevis

Eksamensbevis indsendes i original eller bekræftet kopi. Masterstuderende ved Aarhus Universitet skal desuden indsende masterbeviset.

Udfyldt logbog med attestation for opnåede kompetencer

Ansøgers navn og cpr. nr. skal være påført logbogen. Logbogen skal indsendes i original.

Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement, jf. uddannelsesprogrammet, skal attesteres af den uddannelsesansvarlige tandlæge (vejleder) i logbogen med dato, underskrift og stempel ud for hver enkelt kompetence.

Kursusbevis

Til at dokumentere gennemførte kurser benyttes skemaet, der findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Alternativt vedlægges kursusbeviser fra de enkelte kurser. Kursusbeviser skal indsendes i original.

Tand-, mund- og kæbekirurgi

Print af det elektroniske ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet skal samtidig underskrives.

Udfyldt skema over tandlægelig beskæftigelse

Alle uddannelseselementer også de enkelte sideuddannelser skal fremgå af oversigtsskemaet. 

Attestation for tidsmæssigt gennemførte og godkendte uddannelseselementer

Alle uddannelseselementer også de enkelte sideuddannelser skal dokumenteres ved en attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement. Attestation for de enkelte uddannelseselementer skal indsendes i original.

Udfyldt logbog med attestation for opnåede kompetencer

Ansøgers navn og cpr. nr. skal være påført logbogen. Logbogen skal indsendes i original.

Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement, jf. uddannelsesprogrammet, skal attesteres af den uddannelsesansvarlige tandlæge (vejleder) i logbogen med dato, underskrift og stempel ud for hver enkelt kompetence.

Kursusbevis

Til at dokumentere gennemførte kurser benyttes skemaet, der findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Alternativt vedlægges kursusbeviser fra de enkelte kurser. Kursusbeviser skal indsendes i original.

Videre til ansøgningsskema >

For tand-, mund- og kæbekirurgi

2016 målbeskrivelser

Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement

Oversigtsskema - tandlægelig beskæftigelse

Logbog 2016

Specialespecifikke kurser

Generelle kurser

Forskningstræning

2009 målbeskrivelser

Logbog for specialtandlægeuddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi

Kursusbevis - specialtandlægeuddannelsen i tand-, mund- og kæbekirurgi

Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement

Oversigtsskema - tandlægelig beskæftigelse

For ortodonti

Logbog 2009

Kursusbevis

Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement

Skema for fokuseret ophold

Oversigtsskema - tandlægelig beskæftigelse