Dokumentation 1991 bestemmelserne

Del sidens indhold med andre

For ansøgning efter 1991 bestemmelserne har vi brug for nedenstående dokumentation for at kunne behandle din ansøgning.

Ortodonti:

- Udskriften af det elektroniske ansøgningsskema
- Uddannelsesbevis samt eksamensbevis
- Attesteret kursusbevis – bevis for gennemførte obligatoriske kurser
- Bevis for gennemførte sideuddannelser

Tand-, mund- og kæbekirurgi:

- Udskriften af det elektroniske ansøgningsskema
- Udfyldt skema over tandlægelig beskæftigelse
- Bevis for gennemført uddannelsesforløb
- Attesteret kursusbevis – bevis for gennemførte obligatoriske kurser
- Dokumentation for gennemførte behandlinger jf. bilag 5 i cirkulære om uddannelserne til specialtandlæge, cirkulære nr. 203 af 9. december 1991.
- Dokumenteret medvirken i undervisning af hospitalspersonale
- Et mindre videnskabeligt arbejde/litteraturoversigt

Dokumentationsmaterialet for Tand-, mund- og kæbekirurgi sendes inden autorisationsudstedelse til udtalelse hos 2 tilforordnede specialtandlæger i Tand-, mund- og kæbekirurgi. 

Videre til ansøgningsskema>

Skemaer 1991 bestemmelserne

For tand-, mund- og kæbekirurgi

Kursusbevis - tand-, mund- og kæbekirurgi

Liste over gennemførte behandlinger

Oversigtsskema - tandlægelig beskæftigelse

For ortodonti

Kursusbevis - ortodonti