Søg anerkendelse som specialtandlæge

Del sidens indhold med andre

Det er muligt at søge om specialtandlægeanerkendelse efter to uddannelsesbestemmelser, 1991 bestemmelserne og 2010 bestemmelserne. Du kan finde ansøgningsskema og vejledning ved at følge det relevante link i menuen.

Gebyr

Du skal betale et gebyr på 4.165 kr. for udstedelsen af tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge.

Ansøgning

Vi gør opmærksom på, at autorisation ikke kan meddeles, før Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget det elektroniske ansøgningsskema, den nødvendige dokumentation og det nævnte gebyr.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er op til 3 måneder fra modtagelsen af ansøgning samt al nødvendig dokumentation. 

Bevis for din specialtandlægeanerkendelse

Du vil ikke modtage specialtandlægeanerkendelse i papirform, da Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. januar 2010 har indført en papirløs autorisationsordning. Specialtandlægeanerkendelsen vil fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister. Her kan du og din arbejdsgiver samt andre interesserede se din autorisationsstatus.

Følgende vil fremgå af registeret: Navn, faggruppe, fødselsdato, speciale, dato for opnåelsen af specialtandlægeanerkendelse samt AutorisationsID.

Behandling af personoplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler og behandler i forbindelse med sagsbehandlingen personoplysninger elektronisk. Efter persondataloven har sagsparterne og andre registrerede personer – med visse undtagelser – bl.a. ret til indsigt i disse oplysninger. For yderligere information se datatilsynets hjemmeside.

Korrekte oplysninger

Det er efter den danske straffelov strafbart at give urigtige oplysninger, herunder at indsende forfalskede dokumenter, til den myndighed, der behandler ens ansøgning.