Krav om dokumentation

Del sidens indhold med andre

Vi stiller både krav om, hvilken dokumentation du sender, og formelle krav til dokumentationen. For at få behandlet din ansøgning skal du sende al den dokumentation, vi beder om. Vi behandler først din ansøgning, når vi har modtaget alt, hvad vi beder om.

Dét skal du dokumentere

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du opfylde dokumentationskravene. Der er både krav om, hvad du skal dokumentere, og formelle krav til hvordan du sender dokumentationen.

Du skal sende os dokumentation for

  • din identitet - dvs dit navn, din fødselsdato, dit statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra dit pas). Hvis du har skiftet navn, skal du også dokumenterer det
  • din uddannelse og din erhvervserfaring i kronologisk rækkefølge (CV)
  • dit eksamensbevis eller bevis for afsluttet uddannelse
  • at du har ret til at fungere som sygeplejerske, og at du ikke har fået frataget din autorisation. Du dokumenterer det med en erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing). Erklæringen skal sendes direkte til os fra den relevante sundhedsmyndighed i det land, hvor du senest har arbejdet. Den må ikke være mere end 3 måneder gammel, når vi har modtaget al dokumentation fra dig. Vi skal have erklæringen på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Ellers sender vi den tilbage til dig, så du kan få den oversat. Hvis du ikke kan få en erklæring om din professionelle status, skal du i stedet have en erklæring om "non-registration". Hvis du senest har arbejdet i Norge eller Sverige, indhenter vi selv erklæringen, og så behøver du ikke sende den. Hvis du ikke kan få en erklæring om din professionelle status, skal du i stedet have en erklæring om "non-registration".

Fuldmagt

Hvis en anden person varetager din ansøgning, skal vi have en fuldmagt - også, hvis et vikarbureau søger for dig.