Specialsygeplejerske

Del sidens indhold med andre

Vi får automatisk besked fra uddannelsesstedet, når du har gennemført dit sygeplejespeciale. På den baggrund registrerer vi specialet. Hvis dit sygeplejespeciale ikke fremgår af autorisationsregisteret, skal du kontakte uddannelsesstedet.

Sådan får du registreret dit sygeplejespeciale

Vi får automatisk besked fra uddannelsesstedet, når du har gennemført dit sygeplejespeciale. På den baggrund registrerer vi dit speciale. Registreringen er gebyrfri og digital, og den vises i autorisationsregistret

Hvis dit sygeplejespeciale ikke fremgår

Hvis dit sygeplejespeciale ikke fremgår af autorisationsregisteret, skal du kontakte dit uddannelsessted, skolen eller uddannelsesrådet og bede dem om at sende os information om, at du har opnået et sygeplejespeciale. De skal sende oplysningerne på en indstillingsliste pr. e-mail med sikker post til aaes@stps.dk.

Hvis skolen ikke kan sende informationen om opnået sygeplejespeciale, skal du sende os dit originale uddannelsesbevis eller en bekræftet kopi af dit uddannelsesbevis.

Hvis du sender det originale bevis, returnerer vi det med anbefalet post, når vi har behandlet din sag.

Krav til dokumentationen

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, men i stedet kopier, skal kopierne opfylde følgende krav:

  • Hver kopi skal være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet.
  • Myndigheden skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument.
  • Myndigheden skal tydeligt kunne identificeres.
  • Kopierne må ikke være bekræftet af privatpersoner, ansatte i vikarbureauer og lignende.

Selvom du sender bekræftede tro kopier, kan vi forlange at se originale dokumenter.

Dokumentationen skal sendes til

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S