Social og sundhedsassistent - Grønland og Færøerne

Del sidens indhold med andre

Du kan søge dansk autorisation som social- og sundhedsassistent, hvis du har en tilsvarende uddannelse fra Grønland eller Færøerne. Du skal desuden være statsborger i et nordisk land, et EU-land, Storbritannien, Liechtenstein eller Schweiz. Titlen social- og sundhedsassistent er en beskyttet titel i Danmark, og du må kun kalde dig social- og sundhedsassistent, hvis du har en dansk autorisation. Du må dog gerne arbejde i et job, som ikke kræver autorisation - også i sundhedssektoren.

Sådan får du en autorisation

For at få en autorisation skal du:

  • være statsborger i et nordisk land, et EU-land, Liechtenstein eller Schweiz
  • have en grønlandsk eller færøsk uddannelse som social- og sundhedsassistent
  • udfylde ansøgningsskemaet og sende det elektronisk
  • sende os dokumentation for din identitet, dine fødselsdata, din uddannelse, din erhvervserfaring og din professionelle status
  • opfylde de formelle krav til dokumentationen og sende os de kopier af din dokumentation, som vi kræver.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen. Vi behandler først din ansøgning, når vi har alle dokumenter fra dig. 

Gebyr

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder autorisationen. 

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Sagsbehandlingstid

Den tilstræbte sagsbehandlingstid er op til 4 måneder fra det tidspunkt, hvor styrelsen har modtaget al den krævede dokumentation. Imidlertid er det p.t. ikke i alle tilfælde muligt at overholde. Vi arbejder fokuseret på at nedbringe sagsbehandlingstiden til de tilstræbte 4 måneder.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som social- og sundhedsassistent i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig social- og sundhedsassistent, hvis du har en autorisation. 

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.