Sprogprøve

Del sidens indhold med andre

Hvis du vil arbejde i det danske sundhedsvæsen, skal du kunne kommunikere på dansk. For at opnå autorisation skal du derfor bestå Prøve i dansk 3, hvor du viser, at du kan forstå, tale, læse og formulere dig skriftligt på et vist niveau.

Dét skal du bestå

Du skal som udgangspunkt bestå Prøve i Dansk 3, for at kunne gå videre med din ansøgning om autorisation.

Prøven består af tre dele, og den er både mundtlig og skriftlig. For at kunne fortsætte ansøgningen om autorisation som radiograf i Danmark, skal du bestå de tre dele: 

 • mundtlig kommunikation med karakteren 10
 • læseforståelse med karakteren 7 
 • skriftlig fremstilling med karakteren 7.

Efter 1. april 2019

Hvis du har taget prøven efter 1. april 2019, har du ét eller flere forsøg inden for en periode på 12 måneder til at opnå minimumskaraktererne i de tre nævnte fag.

Før 1. april 2019 

Hvis du har taget prøven før 1. april 2019, skal du have opnået minimumskaraktererne i de tre nævnte fag ved én og samme prøve.

Hvis du har taget en prøve i dansk

Du behøver du ikke tage prøven, hvis du opfylder et af følgende krav: 

 • Du har bestået “Prøve i dansk 3” med de krævede karakterer, og prøven er ikke mere end 12 måneder gammel på det tidspunkt, hvor vi har registreret, at vi har modtaget din ansøgning om dansk autorisation.
 • Du har boet i Danmark i perioden efter, at du har bestået prøven med de krævede karakterer.
 • Du har en dansk gymnasial uddannelse.
 • Du har gennemført og bestået én af nedenstående uddannelser, og du har et bevis for det:
  • Enkeltfag på A-niveau i skriftlig og mundtlig dansk eller dansk som andetsprog på STX, HF, HHX og EUX. Du skal som minimum have bestået prøverne med karaktererne 02 (7-trins-skalaen) eller 6 (13-skalaen).
  • A-niveau i skriftlig og mundlig dansk på GIF (Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere), hvor du som minimum har bestået med karaktererne 02 (7-trins-skalaen) eller 6 (13-skalaen).
  • International Baccalaureate (IB) som minimum med karaktererne 02 (7-trins-skalaen) eller 6 (13-skalaen) på A-niveau i skriftlig og mundlig dansk.
  • Videregående uddannelser i Danmark på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler med flere, medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.
  • Studieprøven (bestået) fra sprogcentre (= udbydere af danskuddannelse) (indtil 2002 Danskprøve 2).

Dokumentation for sprogkundskaber

Du skal sende os din dokumentation for sprogkundskaber i dansk pr. post. Du skal enten sende det originale bevis eller en bekræftet tro kopi.

Du må også gerne aflevere din dokumentation personlig. Du skal dog være opmærksom på, at på grund af COVID-19, kan du på nuværende tidspunkt kun aflevere dit bevis i postkassen, som hænger uden for hovedindgangen. 

Adressen er: 

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation, Analyse og EU-sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S

Se kontakt og åbningstider.

Sagsbehandling

Når vi med posten har modtaget din dokumentation for sprogkrav, sender vi en kvittering til dig gennem e-Boks, hvor vi også fortæller dig, hvordan du kommer videre i processen. 

Du kan først tilmelde dig kursus i dansk sundhedslovgivning og blive tilmeldt fagprøverne, når du har modtaget styrelsens kvittering.

Vi sender dit eventuelle originale bevis og din øvrige originale dokumentation tilbage med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i din ansøgning. Husk derfor at fortælle os din eventuelle nye addresse. 

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.