Sprogprøve

Del sidens indhold med andre

Hvis du vil arbejde i det danske sundhedsvæsen, skal du kunne kommunikere på dansk. For at opnå autorisation skal du derfor bestå Prøve i dansk 3, hvor du viser, at du kan forstå, tale, læse og formulere dig skriftligt på et vist niveau.

For at arbejde i det danske sundhedsvæsen skal du kunne kommunikere på dansk. Det betyder, at du skal kunne forstå, tale, læse og formulere dig skriftligt på et vist niveau.

Prøve i dansk 3

Som bevis for din evne til at kommunikere på dansk skal du bestå sprogprøven “Prøve i dansk 3”. Denne prøve består af en mundtlig og en skriftlig prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation. Du skal bestå prøven i mundtlig kommunikation med karakteren 10 som minimum. Prøverne i læseforståelse og skriftlig fremstilling skal begge bestås med karakteren 7 som minimum. Minimumskaraktererne i de tre nævnte fag skal være opnået ved én og samme prøve.

Du kan bestå prøven ved forskellige sprogcentre i Danmark. Prøven afholdes 2 gange om året i maj/juni og november/december. Du kan eventuelt kontakte din kommune og høre, hvor du kan modtage danskundervisning.

Du har mulighed for at tage danskprøven før du indsender din ansøgning og dokumentation for uddannelse. Prøven skal dog være bestået mindre end 12 måneder forud for ansøgningstidspunktet, med mindre du kan dokumentere, at du ubrudt har opholdt dig i Danmark i perioden efter, at sprogprøven er bestået.

Andre muligheder

Du skal ikke bestå ovennævnte sprogprøve, hvis

 • du allerede har bestået “Prøve i dansk 3” med de krævede karakterer maksimalt 12 måneder forud for, at du har fået godkendt din uddannelse af Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • du har boet i Danmark i perioden efter, at du har bestået prøven med de krævede karakterer.
 • du har en dansk gymnasial uddannelse.
 • du har gennemført og bestået én af nedenstående uddannelser og fået bevis herfor:
  • Enkeltfag i skriftlig og mundtlig dansk eller dansk som andetsprog som minimum med karaktererne 02 (7-trins-skalaen) eller 6 (13-skalaen) på A-niveau inden for STX, HF, HHX og EUX. (= gymnasiale uddannelser).
  • GIF (Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere)som minimum med karaktererne 02 (7-trins-skalaen) eller 6 (13-skalaen) på A-niveau i skriftlig og mundlig dansk.
  • International Baccalaureate (IB) som minimum med karaktererne 02 (7-trins-skalaen) eller 6 (13-skalaen) på A-niveau i skriftlig og mundlig dansk.
  • Videregående uddannelser i Danmark på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler med flere, medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.
  • Studieprøven (bestået) fra sprogcentre (= udbydere af danskuddannelse) (indtil 2002 Danskprøve 2).
  • Danskprøve 3 fra Studieskolen i København, tidligere også Studieskolen i Odense samt Århus Kommunes Sprogcenter (Danskprøve 3 er forskellig fra "Prøve i dansk 3" og er en prøve på et niveau højere end Studieprøven).

Dokumentation for sprogkundskaber

Du skal sende din dokumentation for sprogkundskaber i dansk til Styrelsen for Patientsikkerhed, enten som bekræftet tro kopi eller i original form. Dit originale bevis/dokumentation samt bekræftet kopi vil blive returneret til dig med anbefalet post.

Du vil herefter modtage en kvitteringskrivelse sendt til din e-boks om det videre forløb. Du skal forvente en sagsbehandlingstid på mindst 14 dage efter modtagelse af din dokumentation for sprogkundskaber til du får tilsendt en kvitteringsskrivelse. 

Dét skal du bestå

Du skal som udgangspunkt bestå Prøve i Dansk 3, for at kunne gå videre med din ansøgning om autorisation.

Prøven består af tre dele, og den er både mundtlig og skriftlig. For at kunne fortsætte ansøgningen om autorisation som osteopat i Danmark, skal du bestå de tre dele: 

 • mundtlig kommunikation med karakteren 10
 • læseforståelse med karakteren 7 
 • skriftlig fremstilling med karakteren 7.

Efter 1. april 2019

Hvis du har taget prøven efter 1. april 2019, har du ét eller flere forsøg inden for en periode på 12 måneder til at opnå minimumskaraktererne i de tre nævnte fag.

Før 1. april 2019 

Hvis du har taget prøven før 1. april 2019, skal du have opnået minimumskaraktererne i de tre nævnte fag ved én og samme prøve.

Hvis du har taget en prøve i dansk

Du behøver du ikke tage prøven, hvis du opfylder et af følgende krav: 

 • Du har bestået “Prøve i dansk 3” med de krævede karakterer, og prøven er ikke mere end 12 måneder gammel på det tidspunkt, hvor vi har registreret, at vi har modtaget din ansøgning om dansk autorisation.
 • Du har boet i Danmark i perioden efter, at du har bestået prøven med de krævede karakterer.
 • Du har en dansk gymnasial uddannelse.
 • Du har gennemført og bestået én af nedenstående uddannelser, og du har et bevis for det:
  • Enkeltfag på A-niveau i skriftlig og mundtlig dansk eller dansk som andetsprog på STX, HF, HHX og EUX. Du skal som minimum have bestået prøverne med karaktererne 02 (7-trins-skalaen) eller 6 (13-skalaen).
  • A-niveau i skriftlig og mundtlig dansk på GIF (Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere), hvor du som minimum har bestået med karaktererne 02 (7-trins-skalaen) eller 6 (13-skalaen).
  • International Baccalaureate (IB) som minimum med karaktererne 02 (7-trins-skalaen) eller 6 (13-skalaen) på A-niveau i skriftlig og mundlig dansk.
  • Videregående uddannelser i Danmark på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler med flere, medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.
  • Studieprøven (bestået) fra sprogcentre (= udbydere af danskuddannelse) (indtil 2002 Danskprøve 2).

Dokumentation for sprogkundskaber

Du skal sende os din dokumentation for sprogkundskaber i dansk med post. Du skal enten sende det originale bevis eller en bekræftet tro kopi.

Du må også gerne aflevere din dokumentation personlig i vores reception. 

Adressen er: 

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S.

Se kontakt og åbningstider.

Sagsbehandling

Når vi har modtaget din dokumentation for sprogkrav, sender vi en kvittering til dig gennem e-Boks, hvor vi også fortæller dig, hvordan du kommer videre i processen. Det er dog en forudsætning, at vi forinden har fundet din udenlandske uddannelse egnet til afprøvning og du har modtaget besked om dette i et brev. 

Du kan først tilmelde dig kursus i dansk sundhedslovgivning og blive tilmeldt fagprøverne, når du har modtaget styrelsens kvittering.

Vi sender dit eventuelle originale bevis og anden øvrig originale dokumentation tilbage med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i din ansøgning. Husk derfor at fortælle os, hvis du har fået en ny adresse.

Vær opmærksom på, at vi ikke accepterer et prøveprotokol i stedet for det endelig bevis for PD3. Vi skal endvidere anmode om, at du ikke indsender de breve, som vi har sendt til dig i forløbet.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 hverdage fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt.