Evalueringsansættelse

Del sidens indhold med andre

Når du har modtaget et brev fra os, hvor vi godkender din uddannelse, og du har bestået Prøve i dansk 3, er du klar til at finde en evalueringsansættelse. Du skal søge og have en evalueringsautorisation, før du kan begynde i din evalueringsansættelse.

Når du har opfyldt sprogkrav, er du klar til at gå i gang med din evalueringsansættelse.

En evalueringsansættelse er en ansættelse på minimum 6 måneder på fuld tid, hvor den klinik, der ansætter dig, laver en vurdering af dine kliniske kompetencer og kommunikative evner. Du skal selv finde en ansættelse. Du skal være lønnet og arbejde under helt almindelige vilkår.

Du skal sikre dig, at den stilling, du søger, er eller kan blive godkendt til brug for evalueringsansættelse. Det er styrelsen der skal godkende stillingen. Til din evalueringsansættelse vil vi udstede en evalueringsautorisation, der er begrænset til at kunne anvendes i din evalueringsansættelse.  

Evalueringsautorisation

Du må ikke starte på din evalueringsansættelse, før du har fået en evalueringsautorisation. Når du har fået tilbudt en stilling, skal du derfor ved Styrelsen for Patientsikkerhed søge om en evalueringsautorisation, som gives til brug for din 6 måneders evalueringsansættelse.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for udstedelse af en evalueringsautorisation er på mindst 14 dage, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget den påkrævede dokumentation.

Positive evalueringer

Når du er færdig med din evalueringsansættelse og Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget positive evalueringer fra den ansættende afdeling/klinik, hvor du har været ansat, får du dansk autorisation som osteopat.

Negative evalueringer

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed i løbet af din evalueringsansættelse modtager en negativ evaluering fra dit ansættelsessted, og det er ansættelsesstedets vurdering, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske og/eller kommunikative kompetencer, vil Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af den negative evaluering tage stilling til det videre forløb.

Krav til evalueringsansættelsen

Når vi har godkendt din uddannelse, og du har opfyldt sprogkravet, er du klar til at søge en evalueringsstilling, som du selv skal finde. 

Ansættelsen skal være på et sygehus eller en klinik. Du skal være ansat i minimum 6 måneder på fuld tid. Du skal ansættes på helt almindelige vilkår og have løn i perioden. Vær opmærksom på, at du ikke må starte i din evalueringsansættelse, før du har en evalueringsautorisation, en opholds- og en arbejdstilladelse.

Formål med ansættelsen

Under din evalueringsansættelse skal din arbejdsgiver vurdere dine kliniske kompetencer og dine evner til at kommunikere med patienterne og det øvrige sundhedspersonale. 

Evalueringsautorisation

Du skal have en evalueringsautorisation for at arbejde i en evalueringsansættelse. Evalueringsautorisationen er begrænset til at gælde for dit ansættelsessted og den gælder kun i den periode, du er ansat i evalueringsstillingen. Når du har en evalueringsautorisation er du underlagt samme rettigheder og pligter, som andet autoriseret personale.

Gebyr

Det koster 5.691 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder autorisationen. 

Afgørelser efter evalueringsansættelsen

Når du er færdig med din evalueringsansættelse, sender den afdeling eller klinik, hvor du har været ansat, en udtalelse til os.

Varig autorisation

Hvis afdelingen eller klinikken giver dig en positiv vurdering af både dine sproglige kvalifikationer og dine faglige kompetencer  får du en varig dansk autorisation som osteopat.

Afslag eller ny evalueringsansættelse

Hvis vi modtager en negativ udtalelse fra dit ansættelsessted, og ansættelsesstedet vurderer, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske eller sproglige kompetencer, tager vi stilling til det videre forløb. Vi vurderer, om der er basis for at tilbyde endnu en evalueringsansættelsesperiode, eller om der vil blive givet afslag på ansøgning om autorisation.