Evalueringsansættelse

Del sidens indhold med andre

Når du har modtaget et brev fra os, hvor vi godkender din uddannelse, og du har bestået Prøve i dansk 3, er du klar til at finde en evalueringsansættelse. Du skal søge og have en evalueringsautorisation, før du kan begynde i din evalueringsansættelse. Der må maksimalt gå 12 måneder, fra du har bestået Prøve i dansk 3, til du begynder i din evalueringsansættelse.

Når du har opfyldt sprogkrav, er du klar til at gå i gang med din evalueringsansættelse.

En evalueringsansættelse er en ansættelse på minimum 6 måneder, hvor den klinik, der ansætter dig, laver en vurdering af dine kliniske kompetencer og kommunikative evner. Du skal selv finde en ansættelse. Du skal være lønnet og arbejde under helt almindelige vilkår. Ansættelsen skal være på minimum 30 timer/ugen.

Du skal sikre dig, at den stilling, du søger, er eller kan blive godkendt til brug for evalueringsansættelse. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed der skal godkende stillingen. Til din evalueringsansættelse vil Styrelsen for Patientsikkerhed udstede en evalueringsautorisation, der er begrænset til at kunne anvendes i din evalueringsansættelse. Du skal være begyndt på din ansættelse senest 12 måneder efter, at du har bestået Prøve i dansk 3 med de krævede karakterer.

Hvis du ikke har begyndt på en evalueringsansættelse inden udløb af de 12 måneder, vil det betyde, at du skal søge på ny om din udenlandske osteopat uddannelse er egnet til afprøvning.

6-års reglen indebærer, at din grunduddannelse vil anses for forældet, med mindre du kan dokumentere, at du i de seneste 6 år forud for den nye ansøgningsdato har arbejdet som osteopat i mindst 12 måneder.

Evalueringsautorisation

Du må ikke starte på din evalueringsansættelse, før du har fået en evalueringsautorisation. Når du har fået tilbudt en stilling, skal du derfor ved Styrelsen for Patientsikkerhed søge om en evalueringsautorisation, som gives til brug for din 6 måneders evalueringsansættelse.

Samtidig med at du søger om en evalueringsautorisation, skal du sende et opdateret CV og sørge for, at de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som autoriseret/registreret osteopat, sender en ny erklæring om ”good standing" eller udfyldt blanket direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis erhvervet ikke er reguleret i dit land, skal der sendes en straffeattest direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra den myndighed, der har udstedt dokumentet.

Der skal anmodes om evalueringsautorisation på følgende skema, som skal udfyldes og stemples af den ansættende afdeling/klinik. Anmodning skal sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed med post.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for udstedelse af en evalueringsautorisation er på mindst 14 dage, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget den påkrævede dokumentation.

Positive evalueringer

Når du er færdig med din evalueringsansættelse, og Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget positive evalueringer fra den ansættende afdeling/klinik, hvor du har været ansat, får du varig dansk autorisation som osteopat.

Negative evalueringer

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed i løbet af din evalueringsansættelse modtager en negativ evaluering fra dit ansættelsessted, og det er ansættelsesstedets vurdering, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske og/eller kommunikative kompetencer, vil Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af den negative evaluering tage stilling til det videre forløb.

Krav til evalueringsansættelsen

Når vi har godkendt din uddannelse, og du har opfyldt sprogkravet, er du klar til at søge en evalueringsstilling, som du selv skal finde. 

Ansættelsen skal være på et sygehus eller en klinik. Du skal være ansat i minimum 6 måneder på fuld tid. Du skal ansættes på helt almindelige vilkår og have løn i perioden. Vær opmærksom på, at du ikke må starte i din evalueringsansættelse, før du har en evalueringsautorisation, en opholds- og en arbejdstilladelse.

Formål med ansættelsen

Under din evalueringsansættelse skal din arbejdsgiver vurdere dine kliniske kompetencer og dine evner til at kommunikere med patienterne og det øvrige sundhedspersonale. 

Evalueringsautorisation

Du skal have en evalueringsautorisation for at arbejde i en evalueringsansættelse. Evalueringsautorisationen er begrænset til at gælde for dit ansættelsessted og den gælder kun i den periode, du er ansat i evalueringsstillingen. Når du har en evalueringsautorisation er du underlagt samme rettigheder og pligter, som andet autoriseret personale.

Gebyr

Det koster 5.691 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder autorisationen. 

Tidsfrister

Du skal begynde i din evalueringsansættelse senest 12 måneder, efter du har bestået Prøve i dansk 3. 

Hvis du ikke gør det, skal du igen søge om at få godkendt din uddannelse. Som udgangspunkt vil vi skulle vurdere dine uddannelsespapirer igen. Hvis det er mere end 6 år siden, du har bestået din uddannelse, risikerer du at falde for 6-års reglen. 6-års reglen indebærer, at vi anser din grunduddannelse for forældet, med mindre du kan dokumentere, at du i de seneste 6 år forud for den nye ansøgningsdato har arbejdet som osteopat i mindst 12 måneder.

Afgørelser efter evalueringsansættelsen

Når du er færdig med din evalueringsansættelse, sender den afdeling eller klinik, hvor du har været ansat, en udtalelse til os.

Varig autorisation

Hvis afdelingen eller klinikken giver dig en positiv vurdering af både dine sproglige kvalifikationer og dine faglige kompetencer  får du en varig dansk autorisation som osteopat.

Afslag eller ny evalueringsansættelse

Hvis vi modtager en negativ udtalelse fra dit ansættelsessted, og ansættelsesstedet vurderer, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske eller sproglige kompetencer, tager vi stilling til det videre forløb. Vi vurderer, om der er basis for at tilbyde endnu en evalueringsansættelsesperiode, eller om der vil blive givet afslag på ansøgning om autorisation.