Osteopat uddannet uden for Norden, EU og EØS

Del sidens indhold med andre

Du kan søge dansk autorisation som osteopat, hvis du er uddannet uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, eller hvis du er statsborger i et andet land, end de nævnte. Du skal igennem en ansøgningsproces i tre faser med flere prøver undervejs. Først skal din uddannelse godkendes, derefter skal du bestå en sprogprøve, og endelig skal du igennem en evalueringsansættelse. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig osteopat, hvis du har en autorisation.

Sådan søger du dansk autorisation som osteopat

Hvis du

  • er statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller du er statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og er uddannet i et land uden for Danmark eller uden for et af de nævnte lande

skal du igennem tre trin for at opnå dansk autorisation: 1) Du skal have godkendt din uddannelse, 2) du skal bestå en sprogprøve, og 3) du skal gennemføre en evalueringsansættelse. Hvert trin skal dokumenteres. Vi guider dig gennem hele processen, som kan vare flere år.

Hvis du

  • er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har gennemført din uddannelse som osteopat uden for et af de nævnte lande og
  • har fået anerkendt din uddannelse som osteopat i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har 3 års erhvervserfaring som osteopat i det land, som har anerkendt din uddannelse

kan du søge efter EU-reglerne.

Gebyr

Det koster 5.691 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder autorisationen. 

Sagsbehandling

Se sagsbehandlingstiden under hver enkelt ansøgningstrin.

Indtil du har opnået dansk autorisation, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde. 

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.