Krav om dokumentation

Del sidens indhold med andre

Vi stiller både krav om, hvilken dokumentation du sender, og hvordan du sender den. For at få behandlet din ansøgning skal du sende al den dokumentation og alle de kopier, vi beder om.

Nødvendig dokumentation

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du opfylde dokumentationskravene. Der er både krav om, hvad du skal dokumentere, og formelle krav til hvordan du sender dokumentationen.

Når du sender din dokumentation, skal du samtidig oplyse i hvilke lande, du har arbejdet de sidste 5 år. 

Du skal sende os dokumentation for

  • dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra dit pas). Hvis du har skiftet navn, skal du også dokumentere det (f.eks. navneforandringsattest/vielsesattest). 
  • dit eksamensbevis eller bevis for afsluttet uddannelse (både osteopatuddannelse og evt. fysioterapeutuddannelsen) 
  • en detaljeret oversigt over uddannelsens indhold m.v. fra uddannelsesstedet (både osteopatuddannelsen og evt. fysioterapeutuddannelsen) med oplysninger om:
  1. Betingelser for optagelse
  2. Grunduddannelsens normerede varighed
  3. Hvilke fag den teoretiske uddannelse består af med angivelse af antal timer/uger i hvert fag
  4. Varighed og indhold af de enkelte kliniske undervisningsperioder
  5. På hvilke afdelinger /institutioner klinisk undervisning (praktik) har fundet sted
  • en erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing). Erklæringen må maksimalt være 3 måneder gammel, når vi har al den krævede dokumentation og kan påbegynde sagsbehandlingen. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere som osteopat - altså at du ikke har fået frataget din autorisation. Vi indhenter selv erklæringen fra Norge og Sverige. Hvis du senest har arbejdet et andet sted, skal du bede sundhedsmyndighederne i det pågældende land om at sende os erklæringen. Vi skal have erklæringen på dansk, svensk, norsk eller engelsk.
  • Evt. supplerende dokumentation

Fuldmagt

Hvis en anden person varetager din ansøgning, skal vi have en fuldmagt - også, hvis et vikarbureau søger for dig.