Formelle krav til dokumentationen

Del sidens indhold med andre

Vi stiller krav til de kopier, du sender, og hvor mange du skal sende. For at få behandlet din ansøgning, skal du sende os alle de kopier, vi beder om og i den form, vi beder om dem. Vi behandler først din ansøgning, når vi har modtaget alt, hvad vi beder om. Ud over at sørge for dokumentationen skal du også huske at udfylde et ansøgningsskema og sende det til os både elektronisk og med almindelig post.

Sådan sender du dokumentationen

 1. du skal sende originale dokumenter eller bekræftede kopier
 2. du skal sende eventuelle oversættelser af dokumentationen
 3. du skal sende et kopisæt af al din dokumentation 

Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig med anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Bekræftede kopier

Hvis du ikke vil sende de originale dokumenter, kan du i stedet sende kopier af dokumentationen. Hvis du gør det, skal kopierne opfylde følgende krav:

 • Hver kopi skal være bekræftet af enten en ambassade, et konsulat, politiet, notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet. Vær opmærksom på, at du ikke kan få bekræftet din dokumentation ved en dansk notarius publicus.
 • Myndigheden skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument
 • Vi skal tydeligt kunne identificere myndigheden og underskriveren.

Oversættelse af dokumentation

Hvis din dokumentation ikke er på dansk, svensk, norsk eller engelsk, skal du også sende en oversættelse af dokumentationen til et af de nævnte sprog. Du kan vente med at sende oversættelsen, indtil vi har behandlet din ansøgning, og vurderet, hvilke dokumenter, der skal oversættes. Det kan dog betyde en længere sagsbehandlingstid.

Oversættelsen skal sendes i original form og være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentationen.
 • En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk, svensk, norsk eller engelsk, skal dette også oversættes af translatøren.
 • Det oversatte dokument skal hæftes sammen med dokumentet på originalsproget med bånd, segl eller lignende.

Kopisættet

Du skal desuden sende en almindelig kopi af al dokumentationen. Vi stiller følgende krav til kopierne: 

 • Kopierne skal være identiske med det originale sæt
 • Kopierne skal være i sort og hvid
 • Kopierne må kun bestå af A4-formater
 • Kopierne skal være løse - dvs. uden clips, charteks, mapper og lignende.