Osteopat uddannet i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz

Del sidens indhold med andre

Kort fortalt

Du kan søge dansk autorisation som osteopat, hvis du er uddannet osteopat fra et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz og er statsborger i et af de nævnte lande. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig osteopat, hvis du har en autorisation.

Sådan får du en autorisation

Hvis du har en uddannelse som osteopat fra et EU/EØS-land og er EU/EØS-statsborger, skal du udfylde ansøgningsskemaet for at søge om dansk autorisation. Gebyr for autorisation er på DKK 5.691.

Hvis du er statsborger og uddannet i et EU-medlemsland, er du omfattet af kapitel 1 i EU-direktiv 2005/36/EF. Det betyder, at hvis vi vurderer, at din uddannelse svarer til de krav, der er fastsat i bekendtgørelse om autorisation af osteopater, modtager du varig dansk autorisation.

Vi kan dog stille krav om udligningsforanstaltninger i form af prøvetid, hvis det skønnes, at der er væsentlige forskelle mellem den uddannelse, som du har gennemgået, og kravene i Danmark. 

Se Bekendtgørelse om autorisation af osteopater.

Gebyr

Det koster 5.691 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 4 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har al den krævede dokumentation.

Titel

Titlen er beskyttet, og du kun må kalde dig osteopat, hvis du har en autorisation.

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.