Osteopat

Del sidens indhold med andre

Der findes ikke en offentligt reguleret dansk uddannelse i osteopati. Forskellige uddannelsessteder i Danmark samarbejder med uddannelsesinstitutioner, der uddanner osteopater uden for Danmark, eksempelvis i England og Belgien.

Der findes ikke en offentligt reguleret dansk uddannelse i osteopati, og dansk autorisation som osteopat kan udstedes til den, der har de minimumskompetencer, som er beskrevet i bekendtgørelse om autorisation af osteopater.

Gebyr

Det koster 5.691 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder autorisationen. 

Titel

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig osteopat, hvis du har en autorisation.

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.

Autorisation og tilsyn

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs mere om rettigheder og pligter ved autorisation

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Sagsbehandlingstid

Den tilstræbte sagsbehandlingstid er op til 4 måneder fra det tidspunkt, hvor styrelsen har modtaget al den krævede dokumentation. Imidlertid er det p.t. ikke i alle tilfælde muligt at overholde. Vi arbejder fokuseret på at nedbringe sagsbehandlingstiden til de tilstræbte 4 måneder.