Godkendelse af uddannelse

Del sidens indhold med andre

Sådan søger du om godkendelse af din uddannelse

For at vi kan godkende din uddannelse, skal du: 

  • udfylde ansøgningsskemaet og sende det elektronisk
  • printe ansøgningsskemaet ud, skrive det under og sende det til os med posten
  • sende os al den nødvendige dokumentation (se krav om dokumentation)
  • opfylde de formelle krav til dokumentationen.

Du skal opfylde alle dokumentationskrav - også krav til formen, antal kopier mv. Vi behandler først din ansøgning, når vi har alle dokumenter fra dig.

Er din uddannelse mere end 6 år gammel?

Din uddannelse må maksimalt være 6 år gammel på det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og al den nødvendige dokumentation. Dog er der mulighed for at vi kan godkende din uddannelse, hvis du har arbejdet som optometrist i mindst 12 måneder inden for de seneste 6 år. 

Sagsbehandling

Vi sender en kvittering, når vi har modtaget din printede ansøgning og den dokumentation, du har sendt med posten. Hvis vi ikke mener, vi har et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere din uddannelse, kan vi bede om yderligere dokumentation. I den situation får du ikke en ny kvittering.

Vurdering af din uddannelse

På baggrund af din grunduddannelse og den dokumentation, du har sendt, vurderer vi, om din uddannelse i det væsentligste svarer til det danske. I nogle tilfælde beder vi en tilsvarende uddannelsesinstitutioner i Danmark om at udtale sig om din uddannelse. I den forbindelse kan vi bede dig om at indsende yderligere dokumentation for din uddannelsens indhold.

Som udgangspunkt skriver vi til dig i e-boks. Hvis det ikke er muligt, får du en mail eller et brev.  

Resultat af vurdering

Når vi har behandlet din ansøgning, skriver vi til dig, om vi kan godkende din uddannelse eller ej. Hvis din uddannelse er blevet godkendt, vil det fremgå af brevet, hvilke betingelser, du skal opfylde for at opnå dansk autorisation som optometrist.

Brevet er ikke en autorisation, og du kan endnu ikke kalde dig optometrist i Danmark. Hvis vi har godkendt din uddannelse, har du derimod 3 år til at færdiggøre ansøgningsprocessen, opfylde alle krav, og dokumentere det overfor os. 

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, som de modtages. Sagsbehandlingstiden afhænger af, om du har sendt al den dokumentation, vi stiller krav om. Når vi går i gang med at behandle din ansøgning, hører du fra os.

Siden ultimo august 2021 er vi ved at behandle de ansøgninger, vi modtog i marts 2020. 

Fortæl os, hvis du flytter

Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.