Tilladelse til selvstændigt virke som læge

Del sidens indhold med andre

Du kan tidligst søge om dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge i den sidste måned af din evalueringsansættelse. Gebyret for tilladelse til selvstændigt virke er på DKK 1.206.

Ansøgning

Du skal sende ansøgningsskemaet elektronisk.

  • Udfyld ansøgningsskemaet.
  • Send skemaet elektronisk og betal gebyret.

Du vil automatisk modtage en kvitteringsmail om, at ansøgningsskemaet er modtaget elektronisk i styrelsen og at du har betalt gebyret. Kvitteringsmailen vil blive sendt til den e-mail adresse, som du har oplyst i ansøgningsskemaet. 

Nødvendig dokumentation

Den nødvendige dokumentation til brug for din ansøgning om tilladelse til selvstændigt virke som læge skal indsendes via uddannelseslæge.dk, herunder gerne det afsluttende evalueringsskema. Det afsluttende evalueringsskema må du også gerne sende vedhæftet en e-mail til styrelsen. 

Evalueringsansættelse på 6 måneder på speciallægeniveau 

Hvis du har været i en evalueringsansættelse på 6 måneder på speciallægeniveau kan du ikke bruge uddannelseslæge.dk, da der i dit 6 måneders forløb på speciallægeniveau ikke skal udfyldes en logbog for KBU m.m. Her må du sende den nedenfor nødvendige dokumentation med post til Styrelsen for Patientsikkerhed.

  1. Oversigtsskema (word) over lægelig beskæftigelse.
  2. Attestation (word) for tidsmæssigt gennemførte uddannelseselementer i original form. 
  3. Afsluttende evalueringsskema.

Sagsbehandlingstid

Du skal regne med en sagsbehandlingstid på mindst 14 dage, når styrelsen har modtaget din elektroniske ansøgning, gebyrindbetaling og den nødvendige dokumentation, herunder det afsluttende evalueringsskema. Når din evalueringsansættelse er afsluttet og din ansøgning er færdigbehandlet, vil du fra autorisationsregistret modtage to breve sendt med digital post, hvor det fremgår, at du har fået dansk autorisationen og tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, vil de fremgå af Styrelsens offentlige autorisationsregister. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus.

Speciallægeuddannelse

Når du har fået dansk autorisationen og tilladelse til selvstændigt virke kan du starte på en speciallægeuddannelse.

Hvis du allerede er uddannet speciallæge, kan du søge om en meritvurdering ved et af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, når din evalueringsansættelse er færdig og du har fået dansk autorisationen og tilladelse til selvstændigt virke. For mere information se siden Speciallæge.

75-årsreglen

Retten til at udøve selvstændigt virke som læge bortfalder ved det fyldte 75. år. For mere information se siden om 75-års reglen.

Generelt

Alle oplysninger af betydning for behandling af ansøgning om tilladelse til selvstændigt virke behandles elektronisk af Styrelsen for Patientsikkerhed, herunder i nødvendigt omfang videregivet til sagkyndige rådgivere. Oplysning om navn, adresse, cpr.nr. statsborgerskab, sagsnummer, uddannelsesland og –institution, samt eksamens- og autorisationsdato registreres i Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister til brug for identifikation af sagen, sagsbehandlingen og statistiske opgaver.