Speciallæge

Del sidens indhold med andre

Dansk speciallægeuddannelse

Når du har opnået dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, kan du gå i gang med en dansk speciallægeuddannelse, hvis du ikke har en speciallægeuddannelse i forvejen.

Allerede uddannet speciallæge uden for Danmark?

Hvis du allerede er uddannet speciallæge fra et land uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, kan du søge om en meritvurdering ved et af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Hvis du kun har gennemført en 6 måneders evalueringsansættelse, kan du sende dine 3 evalueringer og din eventuelle logbog for specialet til et af de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse og bede om en meritvurdering af din udenlandske speciallægeuddannelse.

Kontakt et af de tre Regionale Råd for lægers videreuddannelse for mere information

Du kan først søge om dansk speciallægeanerkendelse, når du har opfyldt De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelses krav.

Sådan søger du

Når du lever op til kravene, skal du udfylde Ansøgning om speciallægeanerkendelse. Du skal desuden sende os Rådets vurdering og dokumentation for eventuelt supplerende ansættelser og kurser til os.

Udgåede specialer

Der udstedes ikke længere dansk speciallægeanerkendelse i specialerne Intern medicin, Medicinsk allergologi, Kirurgisk gastroenterologi og Klinisk neurofysiologi, da specialerne er udgået.